XII Konkurs VERBA VERITATIS

Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do XII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowaną przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.


Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. 

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2013 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  • ład korporacyjny
  • innowacyjność społeczna w gospodarce
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@kpf.pl i powinno ono zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz),
  • skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
  • egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2017 roku.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej i na profilu Facebookowym.