Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Rektora naszego Uniwersytetu

Z dumą informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował Rektora Roberta Tomanka "doceniając działania na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nagrodą za osiągnięcia organizacyjne już po pierwszym roku sprawowania funkcji.


Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Rektora naszego Uniwersytetu

Rektor Robert Tomanek skomentował fakt przyznania nagrody w trakcie posiedzenia Senatu w dn. 23 listopada 2017 r. słowami: "to nie jest tylko osiągnięcie moje, minister nagrodził rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, w ten sposób docenił wysiłki Senatu i całego środowiska akademickiego UE Katowice, bo rektor sam nic nie osiągnie bez akceptacji i poparcia Uczelni, której powołany jest służyć".