Pracownik Uczelni Zastępcą Dyrektora NCK

Pracownik Katedry Logistyki Społecznej dr Sebastian Twaróg objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.


Misją Narodowego Centrum krwi jest sprawna i skuteczna realizacja zadań związanych z organizacją i koordynacją zaopatrzenia Rzeczpospolitej Polskiej w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne.

Więcej informacji na stronie NCK: www.nck.gov.pl/o-nck/misja

Dr Sebastian Twaróg w 2012 roku obronił rozprawę doktorską pt: Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce, przygotowaną pod kierunkiem prof. Jacka Szołtyska, za którą otrzymał Nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto, zrealizował dwa projekty badawcze finansowane z Narodowego Centrum Nauki, poświęcone krwiodawstwu.