Rektor w Radzie Społeczno-Gospodarczej Metropolii

W poniedziałek 12 marca odbyło się uroczyste wręczenie nominacji członkom nowo powstałej Rady Społeczno-Gospodarczej przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W skład Rady powołano m.in. rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE.


fot. Wojciech Mateusiak

 

Radę tworzą przedstawiciele świata nauki, biznesu, animatorzy życia społecznego, eksperci specjalizujący się w zagadnieniach związanych m.in. z transportem czy rewitalizacją architektury poprzemysłowej.

– "Tworzenie Metropolii jest złożonym, wielowątkowym procesem, wymagającym wiedzy, doświadczenia i umiejętności z różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego." – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – "Powołując Radę Społeczno-Gospodarczą, chcemy czerpać z doświadczenia tego eksperckiego grona, aby wspólnie szukać jak najlepszych rozwiązań, podnoszących efektywność podejmowanych działań. Razem mamy szansę stworzyć wizję nowoczesnego i przyjaznego - mieszkańcom oraz przedsiębiorcom - ośrodka metropolitalnego." – dodaje. 

fot. Wojciech MateusiakRada Społeczno-Gospodarcza powstała na mocy uchwały zarządu GZM, a w jej skład wchodzi 16 osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Metropolii. Ma charakter doradczy i będzie stanowić merytoryczne wsparcie, m.in.: w diagnozowaniu głównych problemów, z którymi zmaga się obszar związku metropolitalnego; w analizowaniu możliwości i wariantów rozwiązywania problemów, w monitorowaniu i ocenie działań, podejmowanych przez Metropolię oraz w identyfikowaniu głównych problemów prawnych, utrudniających realizację ustawowych zadań. 

Podczas pierwszego spotkania roboczego, które odbyło się tuż po wręczeniu aktów powołania, członkowie Rady wzięli udział w warsztatach dotyczących strategii promocji GZM.