Relacja z wizyty profesora Stevena Parkera

W dniach 7-8 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Profesor Steaven Parker z Faculty of Health and Life Sciences, University of Coventry, United Kingdom wygłosił wykłady dla studentów w ramach programu Erasmus+ Mobility.


Profesor Parker gości na naszej Uczelni od 6 do 10 listopada. Między 7-8 listopada poprowadził wykłady dla studentów w ramach programu Erasmus+ nt. "Introduction to the strategic commissioning" oraz "Coproduction and citizen participation". 

Tematyka poruszana podczas sesji obejmowała zagadnienia związane z praktykami zlecania zadań przez samorządy, które są wyrazem strategii rządowej. Profesor wyjaśnił znaczenie pojęcia strategic commissioning w kontekście usług publicznych. Omówił cykl strategicznego i wspólnego zamawiania w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego, a także podał przykład rozwoju i dostarczania usług w Wielkiej Brytanii. W swoim wystąpieniu przedstawił również, w jaki sposób stratgic commissioning może być rozwijany w obszarze projektowania usług w Polsce. Podczas kolejnej sesji Profesor przeanalizował wzrost zainteresowania zaangażowaniem obywatelskim. Kluczowe było tutaj zagadnienie koprodukcji w projektowaniu i ocenie usług opieki zdrowotnej i społecznej. Gość odniósł się do praktyki koprodukcji w polityce brytyjskiej i przedstawił możliwości rozwoju na tej płaszczyźnie w Polsce.

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy prof. Aldony Frączkiewicz-Wronki z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych przy współpracy z dr Martyną Wronką-Pośpiech (Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego) oraz dr Joanną Kos-Łabędowicz (Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych).

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej i stanowiły podstawę do interesujących dyskusji.