Rozgrzewka przed COP24 współorganizowana przez UE Katowice

1 grudnia w Parku Naukowo-Technologicznym "Euro-Centrum" w Katowicach odbyło się polsko-niemieckie seminarium eksperckie "Klimat – wspólne dobro, wspólna sprawa", gromadzące gości przybyłych na szczyt klimatyczny COP24. Współorganizatorem wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Rozgrzewka przed COP24 współorganizowana przez UE Katowice

Podczas wydarzenia uczestnicy podjęli dyskusję na temat międzynarodowego wymiaru zmian klimatu, wytyczenia dróg jego ochrony i kształtowania polityki klimatycznej na najbliższe lata. Odnieśli się także do kwestii transformacji energetycznej w obydwu krajach, w Polsce i Niemczech. W szczególności dzielili się doświadczeniami z realizacji udanych przedsięwzięć wdrażanych w skali lokalnej, ukierunkowanych na budowanie świadomości społecznej o zagadnieniach ekologicznych oraz na efektywność energetyczną i stosowanie technologii przyjaznych środowisku. Poruszono też zagadnienia roli środowisk chrześcijańskich w promocji zachowań proekologicznych. Jednym z kluczowych dyskutantów podczas spotkania był prof. Florian Kuźnik z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych. Seminarium - wraz z przedstawicielem strony niemieckiej - współprzewodniczył dr Marcin Baron z tej samej katedry.

Współorganizatorami wydarzenia byli niemiecka fundacja Renovabis oraz reprezentujący stronę polską: Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów "Nostra Res", Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Po zakończeniu debaty goście mieli możliwość zapoznania się z ofertą Parku Naukowo-Technologicznego oraz zobaczenia zaplecza technicznego budynku pasywnego.

Rozgrzewka przed COP24 współorganizowana przez UE Katowice
Rozgrzewka przed COP24 współorganizowana przez UE Katowice