UE Katowice stawia na jakość

W tegorocznej rekrutacji na naszą Uczelnię na studia stacjonarne I stopnia zarejestrowało się 3821 kandydatów - o 269 osób więcej niż w ubiegłym roku. Limity pozwolą na przyjęcie maksymalnie 1525 osób, co daje średnio 2,51 kandydata na 1 miejsce (w ubiegłym roku było to 2,08 kandydata). Podobnie jak rok wcześniej, podnieśliśmy progi punktowe. W stosunku do 2016 roku wymagania wzrosły średnio aż o 32%.


– "W związku z rosnącym zainteresowaniem naszymi studiami oraz przyjętą polityką podwyższania jakości kształcenia, zwiększamy wymagania dla kandydatów. Graniczna punktacja, od której przyjmujemy, jest wyższa. Lepszy kandydat, to lepszy student i w konsekwencji absolwent, to także wyższa wartość dyplomu" – mówi dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Po raz kolejny potwierdzają to wyniki ogólnopolskiego badania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tegorocznej edycji, wśród wszystkich uczelni publicznych województwa śląskiego, to znów absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia łącznie) średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,88 miesiąca). UE Katowice wyprzedza pod tym względem także wszystkie publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce. Przeczytaj więcej o wynikach badania ELA.

Chętnych nie brakuje

Jak co roku najwięcej chętnych było na kierunek Finanse i Rachunkowość, gdzie aplikowało ponad 1000 osób. Najtrudniej jednak było dostać się na Logistykę z tytułem zawodowym inżyniera, gdzie o 1 miejsce starało się ponad 6 kandydatów. Odnotowujemy także bardzo duże zainteresowanie kierunkami: Ekonomia, Informatyka, Logistyka (licencjat), Przedsiębiorczość i Finanse czy Zarządzanie. Rosnącą popularnością cieszą się też studia w języku angielskim. Na kierunek International Business próg punktowy w stosunku do ubiegłego roku podniesiono aż o ponad 20 punktów.

Jednocześnie trwa rekrutacja na II stopień studiów stacjonarnych, gdzie w tym roku przyjmiemy 950 osób, oraz na I i II stopień studiów niestacjonarnych. Tutaj kandydaci mają czas na rejestrację do 7 września (zobacz przygotowany pakiet zniżek). Aplikować można już także na studia podyplomowe, których oferta jest konsekwentnie zmieniana i rozbudowywana.

Warto zauważyć, że coraz więcej kandydatów na płatne studia niestacjonarne oraz podyplomowe wybiera właśnie UE Katowice. Na rok akademicki 2017/2018 na studia niestacjonarne przyjęto o ponad 22% więcej studentów niż rok wcześniej. Na studia podyplomowe zdecydowało się z kolei aż o 447 osób więcej niż przed rokiem (wzrost o 77%), w tym 31 osób skorzystało z dofinansowania do 80% kosztów studiów z Bazy Usług Rozwojowych.

Rozwój oferty dydaktycznej, studentów i kadry 

Dzięki zwiększonym wymaganiom dla kandydatów, na UE Katowice trafiają najlepsi z najlepszych. – "Ale to dopiero początek drogi. Tego lepszego studenta trzeba oczywiście dobrze pokierować, dostarczyć mu aktualną wiedzę i narzędzia rozwoju, dlatego też stale modyfikujemy i ulepszamy programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przykładem może być wdrożony przez nas program "studiuj, pracuj, zarabiaj" ułatwiający, poza solidnym wykształceniem, równoległe zdobywanie doświadczenia zawodowego" – wyjaśnia rektor.

Równolegle do wzrostu wymagań stawianych kandydatom na studia podnosimy kwalifikacje kadry, wdrażamy nowy system oceny nauczycieli akademickich. W szczególności będzie on polegał na komisyjnej ocenie okresowej, z tym, że w przypadku tzw. ścieżki dydaktycznej ocena będzie dokonywana w krótszym czasie. Ważnym czynnikiem poprawy jakości kształcenia jest wdrożony w drugiej połowie 2017 roku transparentny system konkursów na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w szczególności unikatowy system odmładzania potencjału kadrowego oparty na szerokim zatrudnianiu asystentów.

Uczelnia stwarza możliwości rozwoju zarówno dla studentów, jak i pracowników. Na początku tego roku Uniwersytet pozyskał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie w wysokości blisko 5 mln zł na rozwój. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych ponad 1000 studentów oraz blisko 300 pracowników. W efekcie w najbliższym czasie kadra Uczelni weźmie udział w cyklu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i twardych. Dzięki projektowi wzrośnie również poziom umiędzynarodowienia Uczelni, a oferta dydaktyczna zostanie jeszcze bardziej dopasowana do oczekiwań rynku pracy. Przeczytaj więcej o projekcie POWER.