28 marca br. w renomowanej serii Lecture Notes in Business Information Processing LNBIP, wydawnictwa Springer Nature, Switzerland, opublikowano pozycję pt. "Information Technology for Management: Approaches to Improving Business and Society" (LNBIP... [Więcej]
Dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE wraz z prof. dr hab. Teresą Kraśnicką opublikowały rozdział w monografii wydawnictwa Edward Elgar Publishing zatytułowanej "Research Handbook on Entrepreneurship and Innovation in Family Firms". [Więcej]
24 marca 2023 r. w Warszawie w ramach konferencji pt. "Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia" organizowanej w dniach 23-24 marca 2023 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiego... [Więcej]
28 marca br. w siedzibie Klubu Senior+ w Wojkowicach dr Łukasz Szczewczyk z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych poprowadził dla uczestników wykład pt. "Budżet gospodarstwa domowego jako element planowania finansowego". [Więcej]
20 kwietnia br. odbędzie się konferencja pt. "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne" organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w... [Więcej]
Kolejny sukces wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pragniemy poinformować, że Dr hab. Piotr Tworek, prof. UE został powołany w skład Komitetu Naukowego (Scientific Committee Member) Międzynarodowych Warsztatów – The International... [Więcej]
Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach informuje, że 3 kwietnia br. w sali 101E odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PKZP. Z uwagi na konieczność dostosowania Statutu PKZP do nowych... [Więcej]
Już 3 kwietnia o godz. 10:00 w Auli CNTI rozpocznie się wydarzenie Moow Impact Day. Wydarzenie jest wstępem do międzynarodowego projektu MOOW CODE, który ma na celu wspierać wykorzystanie narzędzi cyfrowych w edukacji oraz przygotowywać studentów do... [Więcej]
17 marca 2023 r., w związku z projektem budowy Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego uczestniczyliśmy w spotkaniu, którego celem było wypracowanie rozmaitych przestrzeni współpracy tworzących i kształcących kadry dla branży gamingowej.... [Więcej]
21 marca br. Ogólnopolskich Targów Edukacja 2023 w katowickim Spodku został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Metropolii. Wśród laureatów znajduje się dwóch absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]