Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka została powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego w skład Zespołu do opracowania Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2024-2028. [Więcej]
Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii we współpracy z Katedrą Analiz i Prognozowania Rynku Pracy ma zaszczyt zaprosić na XVII Konferencję Naukową "Analiza internacjonalnych relacji 2023. Metody i modele rozwoju regionów". Konferencja... [Więcej]
W dniach 21-22 września br. w Rzeszowie odbędzie się Konferencja Naukowa w ramach Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jednym z organizatorów wydarzenia. Do Rady Naukowej Konferencji należy dr hab.... [Więcej]
3 czerwca br. na kanale YouTube Zrozumieć rynek ukazał się nowy odcinek pt. "Kolejna rewolucja w podatkach?". Gośćmi odcinka są: dr Jolanta Gałuszka z Katedry Finansów Publicznych, a także prof. Adam Mariański, Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej... [Więcej]
W dniach 5-7 czerwca br. w Sopocie odbywa się XIII Europejski Kongres Finansowy. W wydarzeniu biorą udział: dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, prof. dr hab. Janina Harasim, kierownik Katedry Bankowości i... [Więcej]
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach realizowane są unikatowe menedżerskie studia podyplomowe MBA in Corporate Governance oraz Master of Corporate Governance. W artykule Rzeczpospolitej zostały włączone do grupy najpopularniejszych kierunków... [Więcej]
Na mocy Zarządzenia Rektora nr 71/2023 z dnia 31 maja 2023 r. ustanowiono, że dzień 9 czerwca 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku strażnik... [Więcej]
26 maja 2023 r. w budynku JSW S.A. w Katowicach odbyła się konferencja pt. "JSW Wydobywamy Pokłady Wiedzy, Umiejętności i Kompetencji". W wydarzeniu udział wzięli liczni przedstawiciele świata nauki i biznesu. [Więcej]
31 maja 2023 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach gościć będzie wirtualnie uczestników XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Współczesne Problemy Ekonomiczne pn. "Gospodarka w czasach niepewności". Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem... [Więcej]
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się kolejnego nowego numeru czasopisma studentów i młodych naukowców "Academic Review of Business and Economics" (ARBE), który wydawany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zachęcamy do zapoznania... [Więcej]