Przejdź do menu Przejdź do treści

Cykl wykładów nt. wad prawnych i fizycznych nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa

Przewodniczący Kolegium Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Dyduch zaprasza na cykl wykładów w ramach tematu badawczego: "Wady prawne i fizyczne nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa - problemy prawne. Wykłady poprowadzi dr Grzegorz Matusik z Katedry Przedsiębiorczości.

Cykl obejmuje 4 wykłady:

1) "Ograniczenia własności nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa" – 19.11.2020 r. godz. 17.00 Google Meet.

Przedmiotem wystąpienia będzie:

 • krótka prezentacja pojęcia ograniczeń własności w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przegląd ograniczeń własności nieruchomości w ujęciu statycznym (ograniczenie korzystania i posiadania);
 • przegląd ograniczeń własności nieruchomości w ujęciu dynamicznym (utrudnienia w swobodnym obrocie);
 • egzemplifikacja wpływu zidentyfikowanych ograniczeń na sytuację przedsiębiorcy prowadzącego przedsiębiorstwo w skład którego wchodzi nieruchomość.

2) "Stosunki prawne, na podstawie których przedsiębiorca korzysta z nieruchomości" – 3.12.2020 r. godz. 17.00 Google Meet.

Przedmiotem wystąpienia będzie:

 • omówienie teoretycznych założeń dla stosunków prawnych zapewniających korzystanie z nieruchomości (innych niż własność);
 • charakterystyka typowych stosunków prawnych zapewniających tytuł prawny do nieruchomości: najem/dzierżawa/tzw. leasing nieruchomości istotnych dla prowadzenia przedsiębiorstwa;
 • problem użyczenia nieruchomości;
 • kwestia użytkowania wieczystego i problemów związanych z aktualizacjami opłat, a także wadliwie określonymi celami użytkowania wieczystego;
 • sposoby zabezpieczenia przedsiębiorcy przed faktyczną utratą nieruchomości oddanej do korzystania osobie trzeciej.

3) "Wady prawne nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa na różnych etapach istnienia przedsiębiorstwa" – 17.12.2020 r. godz. 17.00 Google Meet

Przedmiotem wystąpienia będzie:

 • teoretyczna koncepcja wady prawnej nieruchomości;
 • przegląd typowych wad prawnych (ukrytych);
 • wpływ wady prawnej na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • wkłady do spółek w postaci nieruchomości dotkniętych wadami prawnymi;
 • upadłość i likwidacja przedsiębiorcy a nieruchomość z wadą prawną.

4) "Reprywatyzacja (z uwzględnieniem gruntów warszawskich) a prowadzenie przedsiębiorstwa" – 7.01.2021 r. godz. 17.00 Google Meet

 • nacjonalizacja i wywłaszczenia - przegląd i kluczowe zagadnienia istotne z perspektywy; współczesnego obrotu prawnego;
 • przegląd roszczeń reprywatyzacyjnych dopuszczalnych współcześnie;
 • wpływ roszczenia reprywatyzacyjnego na prowadzenie przedsiębiorstwa.

Link do wykładu na Google Meet: https://meet.google.com/gtn-fpko-zuu?hs=122&authuser=0

Dołącz do nas

Nasi partnerzy