Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja pt. "Wyzwania dla zarządzania organizacjami w warunkach niepewności – problemy teorii i dylematy praktyki"

W dniu 8 grudnia br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. "Wyzwania dla zarządzania organizacjami w warunkach niepewności – problemy teorii i dylematy praktyki", Konferencja organizowana jest przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Akademię Górnośląską im. Wojciecha Korfantego, Wydział Zarządzania oraz State Tax University, Faculty of social and humanitarian technologies and management, Ukraine.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie wpływu niepewności na działania organizacji.

Tematyka konferencji

  1. Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami w warunkach niepewności
  2. Niepewność jako atrybut otoczenia współczesnej organizacji
  3. Praktyczne doświadczenia organizacji w warunkach niepewności

Konferencja stanowi część cyklu spotkań w ramach badań pt. "Emergentna natura organizacji" (prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach).

Zgłoszone referaty będą mogły być opublikowane w jednej z trzech możliwości:

  • Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego (70 punktów wg MNiSW)
  • Zarządzanie i jakość (20 punktów wg MNiSW)
  • Rozdział w monografii (Wydawnictwo Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego)

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa oraz propozycji tematu wystąpienia należy składać w terminie do dnia: 28 listopada 2022 r.

Nadesłanie pełnego tekstu referatu należy zrealizować do dnia 20 grudnia 2022 r. na adres: dominika.kolodziej@ue.katowice.pl

Szczegóły znajdują się na stronie.

Kontakt

dr Dominika Kołodziej

dominika.kolodziej@ue.katowice.pl

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3