Ósma już pozycja wydawnicza o technologiach informatycznych wspomagających zarządzanie, opublikowana w Springer Nature

28 marca br. w renomowanej serii Lecture Notes in Business Information Processing LNBIP, wydawnictwa Springer Nature, Switzerland, opublikowano pozycję pt. "Information Technology for Management: Approaches to Improving Business and Society" (LNBIP 471) pod redakcją Profesor Ewy Ziemby.

Do dnia 30 kwietnia 2023 roku dostęp do artykułów jest otwarty.

Publikacja zawiera rozszerzone wersje 11 najlepszych artykułów (spośród 54) zaprezentowanych na konferencji 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS’22, ścieżce  Track 4: Advances in Information Systems and Technologies (AIST'22). Publikacja artykułów oraz wydanie publikacji w LNBIP są wolne od opłat.  

Jest to już siódme opracowanie z tej serii, po LNBIP 243LNBIP 277LNBIP 311LNBIP 346LNBIP 380, LNBIP 413 oraz LNBIP 422

Jednocześnie zapraszamy na tegoroczną konferencję FedCSIS’ 23, ścieżkę Track 4: Information Technology for Business and Society (ITBS’23).  Artykuły prezentowane na konferencji są indeksowane Web of Science (od 2012), SCOPUS (od 2011), DBLP (od 2011) oraz IEEE Xplore. Zgodnie z Listą MEiN wartość punktowa artykułu wynosi 70 (poz. 1645 Listy MEiN). 

Zapraszamy na ITBS’23.