Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt New Education Forum (NEF) 2022 w Brukseli

15 listopada br. odbyło się podsumowanie projektu New Education Forum (NEF) 2022 w Brukseli. W wydarzeniu uczestniczyła dr Paulina Żmijowska z Katedry Zarządzania Międzynarodowego.

Forum Nowej Edukacji to platforma polegająca na wymianie wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, nauki oraz rynku pracy.

Podczas podsumowania NEF dr Paulina Żmijowska razem z delegacją z Bielska-Białej miała okazję przedstawić na forum PE bielskie rekomendacje, będące konsekwencją wspólnych rozmów i spotkań, dotyczące m.in.:

  • wpływu zielonych i cyfrowych transfomacji kształtujących edukację i rozwój przedsiębiorstw w UE,
  • dobrych praktyk związanych z sektorem zatrudnienia europejskich pracowników i dostępności cyfrowej,
  • innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających rozwój biznesu i nauki (oraz ich wzajemne kształtowanie się i współpracę - w perspektywie współczesnego rozwoju rynku).

Więcej informacji znajduje się na stronie Katedry.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy