Prowadzenie zajęć i konsultacji z wykorzystaniem nowych technologii [komunikat]

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wdraża działania mające na celu prowadzenie zajęć i konsultacji dla studentów oraz doktorantów z wykorzystaniem nowych technologii.

W związku z sytuacją nadzwyczajną, w ramach działań przygotowawczych wszyscy:

  • nauczyciele akademiccy,
  • lektorzy oraz osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych,
  • pracownicy administracyjni,
  • a także doktoranci oraz studenci Uczelni,

którzy dotychczas tego nie zrobili, proszeni są o utworzenie konta pocztowego do 16 marca 2020 r. w domenie @uekat.pl celem przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii. 

Nauczycieli akademickich zobowiązuje się jednocześnie do przygotowania materiałów dydaktycznych do udostępnienia w wersji elektronicznej zgodnie z planem zajęć.

Jednocześnie informujemy, że Centrum Informatyczne wraz z Dziekanatem przygotowuje szczegółowe instrukcje udostępniania materiałów dydaktycznych w wersji online, które zostaną przekazane na konto pocztowe w domenie ue.katowice w terminie do 16 marca 2020 r.

Informacje na temat tworzenia konta w domenie uekat dostępne są pod adresem: www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-informatyczne/otwarcie-konta.html

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym: tel. +48 32 257 7650. Instrukcje dostępne są również na stronie: https://faq.ci.ue.katowice.pl/ 

Nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, które zostały odwołane.