Rozdział pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego w monografii wydawnictwa Edward Elgar Publishing

Dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE wraz z prof. dr hab. Teresą Kraśnicką opublikowały rozdział w monografii wydawnictwa Edward Elgar Publishing zatytułowanej "Research Handbook on Entrepreneurship and Innovation in Family Firms".

Szczegółowe informacje na temat publikacji znajdują się na stronie.