Przejdź do menu Przejdź do treści

Różne ścieżki badań w ekonomii zmian klimatu

Uczelnia otrzymała dofinansowanie projektu na działalność naukową w ramach Metropolitalnego Funduszu Wsparcia Nauki. Ten obszar wsparcia był po raz pierwszy przedmiotem konkursu i wymagał zaplanowania przedsięwzięcia naukowo-badawczego, wpisującego się w Program Działań Strategicznych GZM oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Inteligentne Śląskie.

Projekt jest częścią przedsięwzięcia "ECOnomics4Climate", przygotowanego przez zespół zaangażowany w tworzenie uczelnianego "Centre for Economics of Climate Change"dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmala, prof. UE, dr hab. Tomasza Ingrama, prof. UE, dr Marcina Barona oraz dr Annę Urbanek, przy wsparciu Magdaleny Skowron z Biura Internacjonalizacji.  

Warunkiem konkursu było przygotowanie propozycji konkretnych zadań badawczych, realizowanych przez co najmniej 5 młodych badaczy (doktorantów, asystentów i adiunktów Uczelni). 

Pierwsze z zadań badawczych to kontynuacja projektu CERES, który realizowany był przez zespół badawczy UE Katowice w ramach dotacji Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki w roku 2022. Pod okiem mentora, prof. Steffena Andersena z Copenhagen Business School, zespół uczył się zastosowania metody eksperymentu w badaniach ekonomicznych. Jako temat przewodni wybrano zagadnienia związane ze skłonnością do inwestowania w tzw. large-scale green investments, na przykładzie pomp ciepła. Pod okiem prof. Andersena przygotowany został eksperyment, a jego pilotaż przeprowadzono na randomizowanej bazie danych (zespół w składzie: dr Marcin Baron, mgr Agnieszka Stadnicka, mgr Rafał Bagiński (doktorant), Prof. UE dr hab. Tomasz Ingram, Prof. UE dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala). W ramach pozyskanego finansowania, badania będą kontynuowane w ramach projektu CERES II, przy zaangażowaniu dr Marcina Barona, mgr Agnieszki Stadnickiej i mgr Rafała Bagińskiego. 

Pozostałe trzy zadania badawcze realizowane w projekcie to: 

  • Finansowanie działań Metropolii GZM przez wykorzystanie zielonych i niebieskich obligacji (dr Małgorzata Lipowicz, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych);
  • Narzędzia zrównoważonej mobilności miejskiej – badania porównawcze polityki kształtowania cen transportu zbiorowego i polityki parkingowej w największych miastach i metropoliach Europy (dr Anna Urbanek, Katedra Transportu);
  • Rola innowacji procesowych w śląskich szpitalach publicznych w kontekście zmian klimatycznych  (mgr Aleksandra Swałek, Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego).

Projekt "Różne ścieżki badań w ekonomii zmian klimatu" został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu "Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2022-2024.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca