Sympozjum Intercultural Competence at Work

W dniach 4-5 czerwca 2020 r. w Finlandii odbędzie się międzynarodowe sympozjum pt. "Intercultural Competence at Work" organizowane w ramach w programu Erasmus+ "Prominence".

Projekt PROMINENCE: Promoting Mindful Encounters Through Intercultural Competence And Experience finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. Projekt PROMINENCE w swoich założeniach odnosi się do kluczowych celów polityki UE dotyczących szkolnictwa wyższego, otwierając nowe możliwości współpracy między nauczycielami, uczniami i pracodawcami. Celem projektu jest poprawa procesu dydaktycznego studentów w obszarze komunikacji międzykulturowej celem wzbogacenia rynku pracy o dobrze przygotowanych absolwentów w zakresie projektowania i realizacji procesów internacjonalizacji MŚP. 

Partnerami projektu jest osiem uniwersytetów europejskich:

  • Seinäjoki University of Applied Sciences
  • Aschaffenburg University of Applied Sciences
  • University of Economics in Varna, Bulgaria
  • University of Economics in Bratislava, Slovakia
  • Univesity of Savoie Mont Blanc, France
  • University of Debrecen, Hungary
  • University of Economics in Katowice

Zespół projektowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach tworzą pracownicy Katedry Badań Konsumpcji: dr hab. Justyna Matysiewicz prof. UE, prof. dr hab. Sławomir Smyczek, i pracownik Centrum Informatycznego mgr Zbigniew Lekacz.

W imieniu partnerów projektu serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym sympozjum pt. "Intercultural Competence at Work". Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym zaproszeniu. 

Więcej informacji na temat projektu na stronie