Przejdź do menu Przejdź do treści

Trzecie Kolokwium Noblowskie [relacja z wydarzenia]

15 listopada w murach Uczelni odbyło się Trzecie Kolokwium Noblowskie pod nazwą "Co niesie Fama? Tańcząc z wilkami z Wall Street". Inicjatorami cyklu spotkań jest dr hab. Artur Walasik, prof. UE wraz z zespołem pracowników Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych.

Pierwsze kolokwium odbyło się na początku tego roku i poświęcone było dyskusji nad dorobkiem Paula Krugmana. Zorganizowane w maju drugie kolokwium dotyczyło prac Elinor Ostrom. Trzecie kolokwium, które odbyło się 15 listopada, zorganizowane zostało przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych we współpracy z drem hab. Krystianem Perą, prof. UE, kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości i poświęcone zostało dorobkowi Eugena Famy, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2013 r. Tematem spotkania było: Co niesie Fama? Tańcząc z wilkami z Wall Street. Prace Eugena Famy, który wprowadził do dyskursu naukowego pojęcie efektywności informacyjnej rynków, zapoczątkowały szeroki nurt badań służących uporządkowaniu wcześniej intuicyjnego rozumienia rynku efektywnego w sensie informacyjnym. Ponadto badania Eugena Famy wraz z koncepcją racjonalnych oczekiwań były znaczącym impulsem, stanowiąc jednocześnie uzasadnienie teoretyczne, dla podjętej deregulacji oraz liberalizacji rynków finansowych.

Prelegentem był dr Rafał Buła z Katedry Inwestycji i Nieruchomości, którego wystąpienie stało się inspiracją do dyskusji, w której zabrali głos zarówno pracownicy naukowi oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego. Dyskusja toczyła się wokół zagadnień dotyczących pojęcia wartości, możliwości jej pomiaru, relacji między założeniami hipotezy rynku efektywnego Famy oraz kontratypem rynku doskonałego Akerlofa wynikającym z asymetrii informacji. Nie zabrakło również uwag dotyczących doświadczenia kryzysu finansowego lat 2007-2009 w kontekście poznawczej wartości teorii informacyjnie efektywnego rynku finansowego. W dyskusji pojawiły się również wątki dotyczące możliwości syntezy hipotezy rynku efektywnego Famy oraz założeń finansów behawioralnych.

Frekwencja oraz toczące się jeszcze po zakończeniu kolokwium dyskusje uzasadniają podjęcie trudu organizacji w przyszłym roku kolejnego, Czwartego Kolokwium Noblowskiego. Szczegóły dotyczące organizacji będzie można znaleźć pod adresem: www.ue.katowice.pl/kolokwium-noblowskie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3