Walne Zebranie Sprawozdawcze Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UE w Katowicach

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach informuje, że 3 kwietnia br. w sali 101E odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PKZP. Z uwagi na konieczność dostosowania Statutu PKZP do nowych regulacji prawnych prosimy o przybycie.

Zebrania odbędą się w godz.:

  • I termin - 15:15,
  • II termin - 15:30.

Więcej informacji na stronie.