Zaproszenie na spotkanie nt. pisania artykułów naukowych

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz Biuro Badań i Projektów Naukowych zapraszają na spotkanie online pt. "Standardy pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism. Edycja II."

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Jak przygotować się do napisania "dobrego" artykułu naukowego?
  • Jak skonstruować "dobry" artykuł naukowy?
  • Jak wyszukać czasopismo do opublikowania artykułu naukowego?
  • Jak dostosować artykuł naukowy do wymogów czasopisma i wysłać go do czasopisma?
  • Jak uwzględnić uwagi recenzentów i redaktora?

Szkolenie odbędzie się 3 marca 2021 r. w godzinach 16:30-18:00 na platformie Google Meet i zostanie poprowadzone przez prof. dr hab. Ewę Ziembę, Kierownika Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej.

Wydarzenie skierowane jest głównie do młodych naukowców, ale serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników.

Prosimy zainteresowanych o przesłanie deklaracji uczestnictwa na adres Pani Anny Maśląg: anna.maslag@ue.katowice.pl do 28 lutego 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom w terminie do 2 marca 2021 r.