Józef Biolik

dr hab. Józef Biolik, prof. UE

profesor UE (współpraca w ramach umowy zlecenia)
Filia w Rybniku
Rudzka 13
44-200 Rybnik

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • Statystyka (kierunek Finanse i rachunkowość – profil praktyczny)
  • Ekonometria (kierunek Analityka gospodarcza, Finanse i rachunkowość – profil praktyczny)
  • Metody estymacji modeli ekonometrycznych (kierunek Analityka gospodarcza)
  • Prognozowanie finansowe (kierunek Finanse i rachunkowość – profil praktyczny)
  • Metody ekonometryczne i statystyczne (studia doktoranckie – kierunek ekonomia oraz kierunek Finanse) 

Specjalizacja naukowo-badawcza

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność - ekonometria i statystyka, profesor nadzwyczajny na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Publikacje

Biolik J.: Dynamiczne własności modelu gospodarki województwa śląskiego i modelu gospodarki Polski na podstawie równania końcowego w: Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku, praca zbiorowa pod red. A.S. Barczaka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Katowice 2010. str. 31-41.

Biolik J.: Analiza dynamicznych własności modelu gospodarki województwa śląskiego z wykorzystaniem równania końcowego i analizy mnożnikowej w: GOSPODARKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA DRODZE PRZEMIAN. Praca zbiorowa pod red. A.S. Barczaka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2010. str 9-26.

Biolik J.: Próba oceny jakości kształcenia na podstawie analizy wyników sesji oraz ankiet absolwentów (współautor Ewa Madej) w KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW EKONOMICZNYCH. PERSPEKTYWA NAUKI I BIZNESU. Praca zb. Pod red. Krystyny Jędralskiej i Jolanty Bernais. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.str. 149-162.

Biolik J.: Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do oceny koniunktury gospodarki województwa śląskiego w: Perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej. Analizy ekonometryczno-statystyczne Red. naukowy A.S. Barczak. STUDIA EKONOMICZNE. Zeszyty Naukowe 94. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2012. str 9-21.

Biolik J.: An Attempt to Evaluate the Economy of Upper Silesia by Ownership Sectors Based on the Econometric Model and the Final Equation. FOLIA OECONOMICA STETINENSIA 10 (18) 2011/2. Szczecin 2012. str. 81-91. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Biolik J.: Dylematy ekonometrii 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej profesora zw. dr. hab. Andrzeja Barczaka doktora honoris causa.(redakcja). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2012.

Biolik J.: Problemy modelowania zjawisk gospodarczych w: ZJAWISKA SPOŁECZNE W BADANIACH STATYSTYCZNYCH. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2013. s. 55-68.

Biolik J.: Zastosowanie dynamicznego modelu zgodnego w analizie gospodarki Górnego Śląska w: Perspektywy rozwoju Górnego Śląska. Analiza ekonometryczno-statystyczna. Red. naukowy A.S. Barczak. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 142 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2013. s. 7-23.

Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań. Podręcznik. Praca pod red. Józefa Biolika. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2013.

Biolik J.: Dylematy modelowania gospodarki narodowej w: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. Red. naukowy Janusz L. Wywiał. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 152 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2013. s. 11-19.

Biolik J.: Problemy badawcze ekonometrii na konferencjach naukowych statystyków, ekonometryków i matematyków Polski Południowej (współautor A.S. Barczak) w „ 50 LAT W SŁUŻBIE DLA ROZWOJU POLSKIEJ STATYSTYKI, EKONOMETRII I MATEMATYKI. Księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. Redaktorzy naukowi Krzysztof Jajuga, Józef Pociecha, Marek Walesiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2014, s. 140-159.

Biolik J.: Rozwój metod ekonometrycznych w Polsce Południowej (na podstawie tematyki konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej) w: Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych pod red. Józefa Pociechy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2014.

Biolik J.: Ocena przydatności modelu ekonometrycznego do badania zmian dynamiki gospodarki województwa śląskiego w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 220. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2015.

Biolik J. (współautorzy Mielecka-Kubień Z., Warzecha K., Wójcik A.) Wybrane aspekty społeczno-ekonomicznych skutków uzależnienia od hazardu. w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 4(940) Kraków 2015, s. 85-99.

Biolik J.: Analiza porównawcza koniunktury gospodarki województwa śląskiego i gospodarki Polski w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 264. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2016.

Biolik J.: Analiza porównawcza koniunktury województw Polski w latach 2000-2014 w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 318. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2017.