dr hab. Julia Włodarczyk

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 345
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Wrzesień/September 2020

Seminarzyści i studenci zainteresowani indywidualnymi konsultacjami są proszeni o kontakt mailowy. Istnieje możliwość spotkania/odbycia konsultacji poprzez Google Meet.

Students interested in individual consultations are asked to write an e-mail. There is a possibility of arranging a meeting via Google Meet.

 

Seminaria i tutoriale / Seminars and tutorials

Proponowane obszary badawcze dla prac licencjackich, magisterskich oraz tutoriali:

 • Pieniądz, polityka pieniężna, integracja monetarna
 • Koniunktura gospodarcza
 • Nierówności dochodowe
 • Makroekonomia gospodarki otwartej
 • Wybrane problemy ekonomii rozwoju
 • Ekonomia informacji, gospodarka cyfrowa
 • Propozycje studentów

Possible research areas for bachelor or master theses and tutorials:

 • Money, monetary policy, monetary integration
 • Economic fluctuations
 • Income inequalities
 • Open-economy macroeconomics
 • Selected problems of development economics
 • Information economics, digital economy
 • Students' proposals