Julia Włodarczyk

dr hab. Julia Włodarczyk

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 345
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje online w sesji letniej (rok akademicki 2020/2021)

Czwartek 17.06.2021, 11.30-13.00

Czwartek 24.06.2021, 11.30-13.00

adres mailowy dla studentów: julia.wlodarczyk@uekat.pl 

link do Google Meet: https://meet.google.com/lookup/atbfe3aaez

Online consultations during the summer session (academic year 2020/2021)

Thursday 17.06.2021, 11.30-13.00

Thursday 24.06.2021, 11.30-13.00

e-mail address for students: julia.wlodarczyk@uekat.pl 

Google Meet link: https://meet.google.com/lookup/atbfe3aaez

 

Tryby poprawkowe - w godzinach konsultacji - 24.06.2021

Third term - during office hours - 24.06.2021


Seminaria i tutoriale / Seminars and tutorials

Proponowane obszary badawcze:

 • Pieniądz, polityka pieniężna, integracja monetarna
 • Koniunktura gospodarcza
 • Nierówności dochodowe
 • Makroekonomia gospodarki otwartej
 • Wybrane problemy ekonomii rozwoju
 • Ekonomia informacji, gospodarka cyfrowa
 • Propozycje studentów

Possible research areas:

 • Money, monetary policy, monetary integration
 • Economic fluctuations
 • Income inequalities
 • Open-economy macroeconomics
 • Selected problems of development economics
 • Information economics, digital economy
 • Students' proposals