Julia Włodarczyk

dr hab. Julia Włodarczyk

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 345
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje online w semestrze letnim (rok akademicki 2020/2021)

Uwaga konsultacje z dn. 8.03.2021 są przeniesione na dzień 12.03.2021 (piątek) w godz. 12.30-14.00

Poniedziałki 11.30-13.00 (do 12.04.2021 włącznie)

Czwartki 11.30-13.00 (od 22.04.2021)

adres mailowy dla studentów: julia.wlodarczyk@uekat.pl 

link do Google Meet: https://meet.google.com/lookup/atbfe3aaez

Online consultations during the summer semester (academic year 2020/2021)

Attention: Office hours from 8.03.2021 are rescheduled for 12.03.2021 (Friday) at 12.30-14.00

Mondays 11.30-13.00 (until 12.04.2021)

Thursdays 11.30-13.00 (from 22.04.2021)

e-mail adress for students: julia.wlodarczyk@uekat.pl 

Google Meet link: https://meet.google.com/lookup/atbfe3aaez

 

Tryby poprawkowe - w godzinach konsultacji

 

Dodatkowe terminy seminariów online

(link do seminarium na Google Classroom)

 

 

Seminaria i tutoriale / Seminars and tutorials

Proponowane obszary badawcze dla prac licencjackich, magisterskich oraz tutoriali:

 • Pieniądz, polityka pieniężna, integracja monetarna
 • Koniunktura gospodarcza
 • Nierówności dochodowe
 • Makroekonomia gospodarki otwartej
 • Wybrane problemy ekonomii rozwoju
 • Ekonomia informacji, gospodarka cyfrowa
 • Propozycje studentów

Possible research areas for bachelor or master theses and tutorials:

 • Money, monetary policy, monetary integration
 • Economic fluctuations
 • Income inequalities
 • Open-economy macroeconomics
 • Selected problems of development economics
 • Information economics, digital economy
 • Students' proposals