Zdjęcie Renata Pęciak

dr hab. Renata Pęciak

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 343
40-228 Katowice

Konsultacje:

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz z zarządzeniami dotyczącymi wprowadzenia zajęć online z wykorzystaniem nowych technologii, wszystkie zajęcia, zaliczenia, egzaminy  i konsultacje odbywają się online.

 

Sesja egzaminacyjna w ramach kształcenia zdalnego

Informacje dotyczące form egzaminu/zaliczenia i sposobu jego przeprowadzenia zostały opublikowane w Google Classroom dla każdego przedmiotu.

 

Egzaminy poprawkowe

Makroekonomia - Kierunek Finanse i Rachunkowość, studia 1 st. stacjonarne, 11 września br. (piątek), godz. 10.00
Spotkanie na Meet - hasło: Egzamin poprawkowy Makroekonomia

Podstawy makroekonomii - Kierunek Ekonomia, studia 1 st. niestacjonarne, 13 września br. (niedziela), godz. 10.00
Spotkanie na Meet - hasło: Egzamin poprawkowy Podstawy makroekonomii

 

Wszystkie zaliczenia poprawkowe i tryby poprawkowe odbywają się online w trakcie konsultacji. W przypadku trybów poprawkowych proszę o wcześniejszą informację drogą mailową. 

Uwaga! Jeśli nie otrzymali Państwo zaproszenia do grupy z danego przedmiotu na platformie Google Classroom, bardzo proszę o wiadomość mailową

 

Konsultacje w sesji poprawkowej

11 września br. (piątek), godz. 11.00-12.00

13 września br. (niedziela), godz. 11.00-12.00

Konsultacje odbywają się:
- przez Google Meet - hasło: Konsultacje RP
- bądź drogą elektroniczną.Wszelkie zapytania proszę wysyłać na adres: renata.peciak@ue.katowice.pl lub renata.peciak@uekat.pl

 Możliwe jest również spotkanie w innych terminach niż wskazane powyżej. W takim przypadku, proszę o przesłanie prośby drogą mailową.

Proszę o sprawdzanie aktualności terminów przed konsultacjami.

 

 

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Makroekonomia
 • Rynki wschodzące
 • Teoria ekonomii
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Wybrane problemy współczesnej ekonomii

Publikacje

 • B. Danowska-Prokop, R. Pęciak, U. Zagóra-Jonszta, Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019
 • Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019
 • Some Reflections on the New Challenges Facing the Modern State, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, Nr 1. Vol. 20/2019, s. 23-37; wspólnie z D. Bochańczyk-Kupką
 • Is the Korean Developmental State a Model to Follow?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics”, Nr 523/2018, s. 312-323
 • Global governance in the context of global challenges, „The Macrotherme Review. A multidisciplinary journal of global macrotrends”, Vol. 6/2017, Issue 1, s. 117-128
 • Model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na kapitale ludzkim z perspektywy szkoły regulacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Nr 51(3)/2017, s. 82-90
 • Financialisation phenomenon from the perspective of the Regulation School, „Central European Review of Economics & Finance”, Vol. 13/2016, Nr 3, s. 83-94
 • Idea własności w systemie fizjokratycznym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 260/2016, s. 78-88
 • Liberalizm klasyczny – geneza i założenia, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, Vol. 47/2016, No 2, s. 109-123, p-ISSN 2080-0339, e-ISSN 2392-1269.
 • Megatrends and their implications in the globalised world, „Horyzonty Polityki”, Vol.7/2016, Nr 21, s. 167‑184
 • Rozważania dotyczące genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer, „Współczesne Problemy Ekonomiczne”, Nr 13/2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 123-131
 • Geneza podejścia regulacyjnego we francuskiej teorii regulacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia”, J. Sokołowski, G. Węgrzyn, M. Rękas (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 401/2015, s. 373-382
 • Institutions in the context of sustainable development, „The Macrotheme Review. A multidisciplinary journal of global macrotrends”, Vol. 4/2015, Issue 5, s. 29-41; wspólnie z D. Bochańczyk-Kupką
 • The fight against poverty in the European Union – expectations versus reality, „Journal of International Studies”, Vol. 8/2015, No 2, s. 114-129; wspólnie z M. Tusińską
 • Hierarchia form instytucjonalnych i jej implikacje w interpretacji francuskiej szkoły regulacji, „Przegląd Zachodniopomorski”, Z. 3, Vol. 1/2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 129-137
 • Interpretacja fordyzmu i postfordyzmu w teorii regulacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 810, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński”, Nr 35/2014, T. 2, Problemy współczesnej ekonomii, T. Bernat, D. Kopycińska (red.), s. 169-181
 • Problemy kapitalizmu we francuskiej teorii regulacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, Nr 176/2014, Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, U. Zagóra-Jonszta (red.), s. 30-41
 • Korupcja jako przejaw crony capitalismu na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 139/2013, Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, G. Wolska (red.), s. 185-197
 • Kryzysy w gospodarce w interpretacji Jeana-Baptiste’y Saya, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia”, Nr 305/2013, M. Rękas, J. Sokołowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 573-583
 • Theory of regulation as a subject of economic analysis, „Ekonomiczni nauki”, Wipusk IV (52)/2013, Wisnik Czerniweckogo Torgowielno-Ekononomicznogo Institutu, Czerniwci, („Економiчнi науки”, Випуск IV (52), Вiсник Чернiвецького Торговельно-Eкономiчного Iнституту, Чернивци), s. 21-29