Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE
Kierownik Katedry
Bud. E; pok. 310
dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur, prof. UE
Profesor UE
Bud. E; pok. 309
dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE
Profesor UE
Bud. E; pok. 309
dr inż. Monika Hadaś-Dyduch
Adiunkt
Bud. E; pok. 317
dr hab. Jan Acedański
Adiunkt
Bud. E; pok. 317
mgr Grzegorz Szczerbak
Asystent
Bud. E; pok. 317

Doktoranci

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
mgr Andrzej Kościański
Bud. E;
mgr Michał Sarapata
Bud. E; pok. 317
mgr Adam Staszczyk
Bud. E; pok. 317