Zdjęcie Alicja  Wolny-Dominiak

dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE

Profesor UE
1 Maja 47
Bud. E; pok. 309
40-287 Katowice

Konsultacje:

Wszystkie osoby w trybie poprawkowym oraz z zaległościami proszone są o zgłoszenie się na konsultacjach dnia  17.06 (środa) w celu ustalenia popraw - wymagany dostęp do kamery

Internet E-MAIL: alicja.wolny-dominiak@uekat.pl

skype: user: rphdstatistics https://join.skype.com/invite/ddoUAefnSsZD