dr hab. Jan Acedański

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 317
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w letniej sesji poprawkowej: https://p.ue.katowice.pl/jaced