dr inż. Monika Hadaś-Dyduch

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 317
40-287 Katowice

Konsultacje:

Kolokwia zaliczeniowe oraz egzaminy ze wszystkich przedmiotów odbędą się 6.09.2020r. o godz. 9:00.  

Osoby które mają do zdania jakikolwiek przedmiot u Pani dr inż. Moniki Hadaś-Dyduch proszone są o przyłączenie się do zajęć na Google Classroom:

kod zajęć:  7hy76eg
nazwa zajeć: ZALICZENIE/EGZAMIN WRZESIEŃ

W tej sekcji zostaną podane wszystkie informacje o zaległych egzaminach, zaliczeniach.