Zdjęcie Maria  Boryczka

dr Maria Boryczka

współpraca w ramach umowy zlecenie
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 305
40-226 Katowice

Specjalizacja naukowo-badawcza

ergonomia, fizjologia pracy, bezpieczeństwo pracy ergonomia, fizjologia pracy, bezpieczeństwo pracy