dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

1 Maja 47
Bud. E; pok. 303
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

Konsultacje

W dniach 1.09.2020 do 30.09.2020 jestem na urlopie i konsultacje nie odbywają się. Seminarzyści mogą kontaktować się mailowo.

Stanowiska

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Ekonomika transportu
- Polityka transportowa
- Logistyka miejska

Wykaz publikacji

Aktualny wykaz publikacji zawarto w systemie Expertus BG UE:

https://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi

Dodatkowe

Profesor w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się ekonomiką transportu i logistyką miejską. Autor i współautor 180 publikacji, w tym 8 książek. Promotor 3 zakończonych przewodów doktorskich, recenzent 14 przewodów doktorskich i 3 habilitacyjnych. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie 27 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Zastępca przewodniczącego Komisji Transportu PAN o/Katowice, członek komitetu redakcyjnego miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny” oraz rady naukowej kwartalnika „Transport Problems”. W latach 1992-1997 zastępca dyrektora Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. W latach 2005-2008 prodziekan na Wydziale Ekonomii UE Katowice. Członek  rady nadzorczej Polskiego Radia Katowice SA (2014-2016), Węglokoks SA (2016-2019), JSW SA (2019-2020). Członek Komisji Nadzoru Finansowego powołany przez Prezydenta RP (24.01.2020). W latach 2008-2016 prorektor, a w latach 2016-2020 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.