prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Kierownik Katedry
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 317
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

w letniej sesji poprawkowej 2019/20

Ogłoszenie

W związku z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, konsultacje stacjonarne zostają odwołane. Do czasu obowiązywania tych zaleceń konsultacje odbywają się drogą mailową na adres: eugeniusz.gatnar@ue.katowice.pl

Seminarium dyplomowe i magisterskie

II semestr na studiach stacjonarnych, kierunek Finanse i Rachunkowość

Terminy seminarium przeprowadzonego w formie e-learning'u w semestrze zimowym 2020/21 
(adres do kontaktu: eugeniusz.gatnar@ue.katowice.pl)