Zdjęcie Aneta  Wszelaki

dr Aneta Wszelaki

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 407
40-228 Katowice

Konsultacje:

KONSULTACJE w sesji letniej 19/20 wyłącznie mailowo na: aneta.wszelaki@ue.katowice.pl -   w terminie do dnia 17.07.2020r. włącznie. Kontakt mailowy możliwy następnie od 25.08.2020r. 

UWAGA - osoby (studia stacjonarne Ekonomia) zainteresowane zaliczeniem poprawkowym z przedmiotu "Rachunkowość" proszę o kontakt mailowy na:  aneta.wszelaki@ue.katowice.pl w celu umówienia się na termin w trybie online - zgodnie z harmonogramem sesji poprawkowej.

UWAGA - osoby, które realizowały ze mną ćwiczenia z "Rachunkowości finansowej" w semestrze zimowym 19/20 i nie uzyskały zaliczenia, a w ramach Trybu Poprawkowego będą we wrześniu zdawały egzamin z tego przedmiotu, są zobowiązane do dnia 01.09.2020r. o indywidualny kontakt mailowy na aneta.wszelaki@ue.katowice.pl w celu ustalenia terminu tego zaliczenia online u mnie!

UWAGA - osoby, które mają ustalone na wrzesień 2020r. Tryby poprawkowe (egzamin) z przedmiotów : Rachunkowość (logistyka niestacjonarne Kolegium Zarządzania) oraz Rachunkowość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych (Kolegium Finansów - studia stacj. i niestacj.) informuję, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu w ramach TP jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń u prowadzącego ćwiczenia. Termin TP egzaminów zostanie podany do wiadomości przez Dziekanat.


UWAGA:

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i zarządzeniem Pana Rektora konsultacje  i  seminaria dla studentów zamiast osobiście odbywają się (do odwołania) wyłącznie ONLINE na: aneta.wszelaki@ue.katowice.pl

UWAGA : wszystkie egzaminy ze wszystkich przedmiotów w sesji letniej 19/20 odbędą się w trybie online z wykorzystaniem platformy G-Suite.

 

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 19/20 - od dnia12.03.2020 do odwołania odbywają się w poniższych terminach wyłącznie ONLINE na: aneta.wszelaki@ue.katowice.pl

16.02.2020 sobota godz. 15.30-16.00 (dla studiów niestacjonarnych)

18.02.2020 godz. 8.50-9.45

20.02.2020 godz. 9.05 -9.40

25.02.2020 godz. 8.15-9.45

05.03.2020 godz. 8.15-9.45

10.03.2020 godz. 8.15-9.45 

19.03.2020 godz. 8.40-9.40

21.03.2020 sobota godz. 10.15-10.45  (dla studiów niestacjonarnych)

24.03.2020 godz. 8.15-9.45 

02.04.2020 godz. 8.40-9.40 

04.04.2020 sobota godz. 13.15-13.45  (dla studiów niestacjonarnych)

07.04.2020 godz. 8.15-9.45 

16.04.2020 godz. 8.30-10.00

23.04.2020 godz. 8.15-9.45 

28.04.2020 godz. 8.15-9.45 

12.05.2020 godz. 8.45-9.45

16.05.2020 sobota godz. 15.45-16.15  (dla studiów niestacjonarnych)

21.05.2020 godz. 8.10-9.40

26.05.2020 godz. 8.15-9.45 

04.06.2020 godz. 8.10-9.40

 

Dodatkowe Seminaria sem. letni 19/20 ONLINE na: aneta.wszelaki@ue.katowice.pl w terminach:

Stacjonarne 1 st. sem.4:          25.03.2020 godz. 9:00-10:30

                                                08.04.2020 godz. 9:00-9:45

 

Stacjonarne 2 st.sem.4:            25.03.2020 godz. 10:30-12:00

                                                 08.04.2020 godz. 9:45-12:00

                                                 20.05.2020 godz. 9:00-10:30

 

Niestacjonarne 2 st. sem.2:      22.03.2020 godz. 10:00-11:30

                                                 05.04.2020 godz. 10:00-10:45

 

Niestacjonarne 2 st. sem. 4:      22.03.2020 godz. 11:30-13:45

                                                  05.04.2020 godz. 10:45-13:00

 

 

UWAGA - Zaliczenie poprawkowe z Rachunkowości finansowej (studia stacjonarne sem. zim.19/20) odbędzie się dnia 25.02.2020r. o godz. 8.15 s. 407A

Konsultacje W SESJI ZIMOWEJ 19/20:

30.01.2020 godz. 7.50-8.50 s. 407A

02.02.2020 godz. 17.15-18.00 s. 412 A

05.02.2020 godz. 7.00-8.30 s. 407A

 

Konsultacje w semestrze zimowym 19/20

03.10.2019 

 8.20-8.50 

 9.40-10.40

407A 

07.10.2019 

 8.45-9.45 

407A 

12.10.2019 sobota

 15.45-16.15

407A 

14.10.2019

 8.15-9.45

407A 

24.10.2019

 11.30-13.00

407A 

28.10.2019

 8.15-9.45

407A 

04.11.2019 

 8.15-9.45

407A 

17.11.2019 niedziela

 7.25-8.55

407/403 A

18.11.2019

 8.15-9.45

407A 

25.11.2019 ODWOŁANE - delegacja służbowa

         -

  -

21.11.2019 dodatkowy termin kons

11.30-13.00 407A

02.12.2019

 8.15-9.45

407A 

09.12.2019 

 8.15-9.45

407A 

16.12.2019

 8.15-9.45

407A 

23.12.2019 dzień rektorski

 8.15-9.45

407A 

07.01.2020 (uwaga: przeniesione z dn. 8.01. z uwagi na szkolenie)

 12.15-13.45

407A 

22.01.2020

 9.40-10.40

407A 

26.01.2020 niedziela

 13.00-13.30

407A 

27.01.2010

 8.15-9.45

407A 

 

Seminarium Mgr stacjonarne (sem. zimowy 19-20):

SEMINARIUM KONTAKT OSOBISTY - wg planu zajęć

SEMINARIUM ONLINE (KONTAKT MAILOWY): 

23.10.2019  godz. 11.30-13.00

06.11.2019  godz. 9.00-10.30

20.11.2019  godz. 9.00-10.30

04.12.2019  godz. 9.00-9.45

Seminarium Mgr niestacjonarne (semestr zimowy 19-20):

SEMINARIUM KONTAKT OSOBISTY - wg planu zajęć

SEMINARIUM ONLINE (KONTAKT MAILOWY):  

23.11.2019 godz. 9.00-10.30

02.12.2019 godz. 19.00-19.45