dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 221
40-226 Katowice

 

UWAGA!

uprzejmie proszę aby studenci kontaktowali się WYŁĄCZNIE na adres:

 jerzy.michnik@uekat.pl

Konsultacje:

w letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

(Kontakt online: jerzy.michnik@uekat.pl)

 

---------------------------------------------------------------

LETNIA SESJA POPRAWKOWA 2019/2020

  • Biznesplany projektów informatycznych, studia stacjonarne i niestacjonarne, 2. termin zaliczenia - 15.09.2020, godz. 17:00 - złożenie raportu na Moodle.

  • Metody aktuarialne, 2. termin zaliczenia - 15.09.2020, godz. 10:00-12:00 - test zaliczeniowy na Moodle.

---------------------------------------------------------------

Uwaga: proszę na bieżąco sprawdzać terminy konsultacji, ponieważ mogą ulec zmianie.

Attention: Please check the current situation because contact hours can be changed.