Prof. dr hab. Maciej Mitręga

Kierownik Katedry
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 303
40-287 Katowice

Konsultacje:

Terminy i zasady zaliczeń poprawkowych wrzesień 2020

 

Fundamentals of marketing research

(Studia I stopnia, stacjonarne, Informatyka)

Termin poprawkowy zaliczenia to 8 wrzesień 2020. Do tego czasu należy zapisać się na kurs online z przedmiotu na platformie googleclassroom  [3fhaxi4, Fundamentals of Marketing Research, Zajęcia do samodzielnego studiowania] i należy załadować raport z badań w ramach zadania „raport z badań”. W tym samym dniu to jest 8 września o godz. 8.00 odbędzie się test pisemny na tej samej platformie, który zostanie skierowany do zapisanych Słuchaczy. Warunkiem możliwości uczestnictwa w teście jest pojawienie się na plarformie gogle meet w tym samym dniu o godz. 8:00 korzystając z linka: meet.google.com/ewe-szqv-jn (potrzebne czynna kamera oraz mikrofon).   

 

Zarządzanie - wykład

(Studia I stopnia, stacjonarne, Informatyka)

Termin poprawkowy zaliczenia z wykładu to 8 wrzesień 2020. Do tego czasu należy zapisać się na kurs online z przedmiotu na platformie googleclassroom  [doub2ym, Zarządzanie – wykład, kierunek Informatyka]. W tym samym dniu to jest 8 września o godz. 8.45 odbędzie się test pisemny na tej samej platformie, który zostanie skierowany do zapisanych Słuchaczy. Warunkiem możliwości uczestnictwa w teście jest pojawienie się na plarformie gogle meet w tym samym dniu o godz. 8:45 korzystając z linka: meet.google.com/xjp-owau-qyk (potrzebne czynna kamera oraz mikrofon).  

 

Zarządzanie z elementami zarządzania mediami- ćwiczenia

(Studia I stopnia, stacjonarne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

Termin poprawkowy zaliczenia z ćwiczeń to 8 wrzesień 2020. Do tego czasu należy zapisać się na kurs online z przedmiotu na platformie googleclassroom  [iz3l6zc, Zarządzania z elementami zarządzania mediami - ćwiczenia z M. Mitręga, Dziennikarstwo] oraz przesłać poprzez platformę zrealizowane zadanie pt. Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń. W tym samym dniu to jest 8 września o godz. 9.30 należy zgłosić się na platformie gooogle meet korzystając z linka: meet.google.com/ctx-nsxt-tkg (potrzebne czynna kamera oraz mikrofon) – jest to warunek ubiegania się o zaliczenie ćwiczeń w trybie poprawkowym!.