Zdjęcie Adrianna  Mastalerz-Kodzis

dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 103
40-226 Katowice

Konsultacje:

Terminy egzaminów poprawkowych:

studia stacjonarne: 15.09.2020, godz. 8.00
studia niestacjonarne: 05.09.2020, godz. 8.00

Studentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu, proszę o kontakt mailowy
do dnia 03.09.2020: adrianna.mastalerz-kodzis@uekat.pl