Zdjęcie Tomasz Szkutnik

dr inż. Tomasz Szkutnik

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 105
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

 • Czwartek 08.00-09.30, Google Meet.

Proszę o wcześniejszą informację drogą mailową w celu ustalenia szczegółów spotkania na platformie Google Meet.

 

Zimowa sesja poprawkowa 2021

Termin poprawek dla studentów bieżącego rok akademickiego: 

 • 03.03.2021, godzina 08.00-09.50. Przedmioty:

  • Ekonometria dynamiczna i finansowa- Studia stacjonarne
  • Metody ekonometrii dynamicznej- Studia stacjonarne. 

Prace będą przekazane za pośrednictwem platformy google classroom. Przed spotkaniem zostanie udostępniony link do google meet.  

W przypadku konieczności ustalenia innego terminu zaliczenia/ egzaminu proszę o informacje indywidualnie. 

 

Tryb poprawkowy- przedmioty:

 1. Ekonometria- Studia II stopnia, niestacjonarne, Zarządzanie.
 2. Ekonometria- Studia II stopnia , stacjonarne, Zarządzanie.
 3. Metody prognozowania- Studia I stopnia, niestacjonarne, Logistyka.
 4. Metody prognozowania- Studia I stopnia, stacjonarne, Logistyka.

Studenci dla przedmiotów trybu poprawkowego zostali zaproszeni do kursu na platformie classroom (w przypadku nieotrzymania zaproszenia proszę o informacje).  

Termin poprawki przewidziany jest na następujący dzień:

 1. Studia stacjonarne- 22 luty 2021, godzina 08.00-09.50.
 2. Studia niestacjonarne- 22 luty 2021, godzina 16.00-17.30.

W przypadku konieczności ustalenia innego terminu zaliczenia/ egzaminu proszę o informacje indywidualnie.

 

Termin poprawkowy dla studentów bieżącej sesji 2021 (nie dotyczy trybów poprawkowych z poprzednich lat) zostanie ustalony oddzielnie z każdą grupą.