mgr Patrycja Juszczyk

Asystent
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

mgr Patrycja Juszczyk – specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego - w szczególności relacji koopetycji, współpracy strategicznej oraz konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji niekomercyjnych (publicznych oraz non-profit). Przedmiotem jej badań są głównie relacje koopetycji w sektorze kultury. Swoją uwagę badawczą skupia także wokół zagadnień relacji społecznych oraz innych koncepcji i teorii socjologicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Realizatorka projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie zaangażowana w prace nad grantem NCN oraz NCBiR. Swoje referaty wygłaszała podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. 

 

Konsultacje:

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Wszystkie zajęcia oraz konsultacje w tym semestrze odbywają się online zgodnie z planem zajęć poprzez Google Meet.
  • Link do poszczególnych zajęć w Google Meet znajduje się w górnym panelu, poniżej nazwy przedmiotu na platformie Classroom.
  • Zgodnie z regulaminem studiów, obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

__________________________________________________________________________________

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

  • Każdy czwartek w godz. 9:50-11:30 (studia stacjonarne)
  • W przypadku studiów niestacjonarnych - konsultacje ustalane indywidualnie.
  • Konsultacje odbywają się za pośrednictwem Google Meet: https://meet.google.com/lookup/hagcqvhnll?authuser=1&hs=179
  • Uprzejmie proszę  o wcześniejszą informację mailową o chęci spotkania online w ramach konsultacji celem ustalenia przedziału czasowego na spotkanie dla poszczególnych osób oraz by zachować prywatność rozmów.

____________________________________________________________________________________

Zaliczenia - tryby poprawkowe i różnice programowe:

Systemy informacyjne w zarządzaniu: 30.01.2021

tryb poprawkowy: godz. 11:00; zaliczenie Google Forms.
Link zostanie wysłany Państwu w takiej samej formie jak podczas I i II terminu zaliczenia (3 minuty przed ustaloną godziną). Proszę, abyście byli dostępni na swoim skrzynkach mailowych. Czas trwania kolokwium: 18 minut   
różnice programowe: godz. 11:40  (max. 15 minut -> pod linkiem do konsultacji)

 

 

 

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władz Uniwersytetu, konsultacje odbywają się w formie zdalnej. Wszelkie sprawy proszę kierować na adres mailowy: patrycja.juszczyk@uekat.pl