mgr Patrycja Juszczyk

Asystent
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

mgr Patrycja Juszczyk – specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, współpracy strategicznej przedsiębiorstw, w szczególności sieci międzyorganizacyjnych, a także zjawiska współdziałania i koopetycji w przedsiębiorstwach oraz w obszarze instytucji kultury. Swoją uwagę badawczą skupia także wokół zagadnień relacji społecznych i teorii socjologicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz na zagadnieniach związanych z nowoczesnymi technologiami. Realizatorka projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie zaangażowana w prace nad grantem NCN oraz NCBiR. Swoje referaty wygłaszała podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

 

Konsultacje:

Zaliczenia (semestr letni 2019/2020). Wskazane daty dotyczą II terminu:

1)Systemy informacyjne w zarządzaniu - studia stacjonarne; kolokwium online/ Google Meet, Classroom, Forms: 

2.09.2020
- GC01, GC02, GC03: 10:00

2) Systemy informacyjne w zarządzaniu - studia niestacjonarne; kolokwium online/ Google Meet, Classroom, Forms:
6.09.2020
- GC01, GC02: 10:00
- projekty zaliczeniowe proszę przesłac do 6.09.2020 (godz. 15:00) na mój adres mailowy. 

3) Ekonomika Turystyki - kolokwium online/ Google Meet, Classroom, Forms:
2.09.2020
- GC01, GC02: 11:00

4) Marketing terytorialny w turystyce/ Google Meet:

- zaliczenie polegac będzie na zdaniu wyznaczonego materiału ustnie, za pośrednictwem spotkania online (G:Meet). Terminy spotkań proszę ustalac ze mną indywidualnie poprzez wiadomośc mailową. Ze względu na planowany urlop, rozmowy online muszą odbyc się do 6.09.2020. 

 

 

  • Studenci, którzy chcą zobaczyć swoje prace na konsultacjach, proszeni są o zgłoszenie tego faktu wcześniej mailowo (nieaktualne do odwołania). 

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władz Uniwersytetu, konsultacje odbywają się w formie zdalnej. Wszelkie sprawy proszę kierować na adres mailowy: patrycja.juszczyk@uekat.pl