Zdjęcie Maja  Szymura  -  Tyc

prof. dr hab. Maja Szymura - Tyc

Kierownik Katedry
ul. Bogucicka 3
40-226 Katowice

Konsultacje:

Podczas trwania obowiązkowej kwarantanny wszystkie konsultacje odbywają się w formule on-line pod adresem mailowym majatyc@ue.katowice.pl

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20:

17. września i 24. września, 13:30-14:30, pok. 119b

Uwaga: konsultacje odbywają się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z COVID-19.

W tym samym czasie możliwe są konsultacje online (e-mail).

 

During the period of restricted personal contact at university's facilities all the office hours take place on-line under the email address majatyc@ue.katowice.pl

Office hours in Summer semester 2019/20:

September 17th and 24th, 1:30PM-2:30PM, room 119b

NOTE: Consultations take place in compliance with the sanitary requirements related to COVID-19.

Online consultation via e-mail is possible at the same time.