dr hab. Tomasz Papaj, prof. UE

profesor nadzwyczajny
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 381
40-069 Katowice

Konsultacje:

Dłuższa nieobecność

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • Zarządzanie publiczne
  • Zarządzanie jakością
  • Analiza systemu jakości

Zajmowane stanowiska

  • Członek Komisji Senackiej ds. finansów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
  • Członek doraźnej Komisji Senackiej ds. aktualizacji strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Członek Uczelnianej Komisji ds. jakości kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Specjalizacja naukowo-badawcza

Zarządzanie jakością

Zarządzanie publiczne

E-administracja

Międzynarodowe standardy jakości w organizacjach biznesowych, publicznych oraz non-profit

Publikacje

1. Tomasz Papaj, Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ss. 260

2. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Rafał Żelazny, Maria Jadamus-Hacura, Factors Influencing the Success of e-Government, “Journal for Computer Information Systems” 2016, 56(2), s. 158-169.

3. Tomasz Papaj, Danuta Descours, Public Administration in the Sustainable Information Society, w: Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives, red. E. Ziemba, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, Cambridge 2016, s. 202-271.

4. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Maria Jadamus-Hacura, Adopting State and Local e-Government: Empirical Evidence from Poland, w: Proceedings of 16th European Conference on e-Government ECEG 2016, red. M. Dečman, T. Jukić, University of Ljubljana, Slovenia, June 16-17, Ljubljana 2016, s. 255-264.

5. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Maria Jadamus-Hacura, Critical Success Factors for Adopting State and Local e-Government – Polish Insights, w: Proceedings of the 13th International Conference on e-Society 2015, International Association for Development of the Information Society, March 14-16, Madeira, Portugal 2015, s. 95-102.

6. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Danuta Descours, Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej, w: Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, red. E. Ziemba, CeDeWu.pl, Warszawa 2015, s. 147-225.

7. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Danuta Descours, Factors Affecting Success of e-Government Portals: A Perspective of Software Quality Model, w: Proceedings of 14th European Conference on e-Government – ECEG 2014, Haret University, Romania, June 12-13, Brasov 2014, s. 252-262.

8. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, A Pragmatic Approach to e-Government Maturity in Poland – Implementation and Usage of SEKAP, w: Proceedings of 13th European Conference on e-Government – ECEG 2013, red. E. Ferrari, W. Caselnovo, University of Insubria, Italy, 13 14 June, Varese, Como 2013, s. 560-570.

9. Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Rafał Żelazny, New Perspectives on Information Society – the Maturity of Research on a Sustainable Information Society, “Online Journal of Applied Knowledge Management” 2013, 1(1), s. 52-71.

10. Tomasz Papaj, Certyfikacja systemów zarządzania w administracji publicznej, „Problemy Jakości” 2012, 1, s. 23-27.