Zdjęcie Agata  Austen

dr hab. Agata Austen, prof. UE

p.o. Kierownika Katedry
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 411
40-226 Katowice

 

Pod nieobecność Prof. UE dr hab. Przemysława Zbierowskiego, Prof. Austen pełni funkcję Kierownika Katedry  

Konsultacje:

 

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl

During the suspension of classes, consultations and seminars for foreign students are realize only via e-mail at: agata.austen@ue.katowice.pl

 

 

Terminy konsultacji na studiach dziennych

Contact hours for International Students/ IB Students

Data/ Date     Od/ From       Do/ Till           Lokalizacja/Location

18.02.2020     10:40              12:10              411B

27.02.2020     08:00              09:30              411B

03.03.2020     13:30              15:00              Budynek N pokój nauczycielski

12.03.2020     08:00              09:50             

17.03.2020     13:30              15:00              Budynek N pokój nauczycielski

26.03.2020     09:50              11:20              411B

02.04.2020     09:50              11:20              411B

08.04.2020     13:30              15:00              411B

16.04.2020     15:20              16:50              411B

21.04.2020     11:40              13:10              Skype, e-mail, tel./phone

30.04.2020     09:50              11:20              411B

07.05.2020     09:50              11:20              411B

14.05.2020     09:50              11:20              411B

20.05.2020     14:15              15:20              411B

21.05.2020     09:50              11:20              411B

Skype: agata.austen; e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl; tel./phone: priv

 

Terminy konsultacji na studiach zaocznych

Data/ Date     Od/ From       Do/ Till           Lokalizacja/Location

29.02.2020     11:40              13:10              411B

04.04.2020     11:40              13:10              Skype, e-mail, tel./phone

18.04.2029     11:40              13:10              411B

16.05.2020     16:15              18:45              411B

Skype: agata.austen; e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl; tel./phone: priv

 

Seminaria dla Studentów kierunku IB poziom Master

Seminars for IB Students, Master Level

Data/ Date     Od/ From       Do/ Till           Lokalizacja/Location

20.02.2020     08:00              09:30              411B

27.02.2020     13:30              15:00              411B

05.03.2020     13:30              15:00              411B

12.03.2020     08:00              09:30              411B

18.03.2020     11:40              13:10              411B

26.03.2020     13:30              15:00              Skype, e-mail, tel./phone

31.03.2020     11:40              13:10              411B

08.04.2020     09:50              11:20              411B

16.04.2020     08:00              09:30              Skype, e-mail, tel./phone

21.04.2020     13:30              15:00              411B

30.04.2020     13:30              15:00              Skype, e-mail, tel./phone

05.05.2020     12:00              13:30              Skype, e-mail, tel./phone

12.05.2020     09:05              10:35              411B

21.05.2020     09:50              11:20              411B

04.06.2020     09:50              11:20              411B

Skype: agata.austen; e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl; tel./phone: priv

 

Seminaria dla Studentów kierunku IB poziom Bachelor

Seminars for IB Students, Bachelor Level

Data/ Date     Od/ From       Do/ Till           Lokalizacja/Location

19.02.2020     10:45              12:15              411B

27.02.2020     09:50              11:20              411B

04.03.2020     11:40              13:10              411B

12.03.2020     09:50              11:20              411B

17.03.2020     13:30              15:00              Skype, e-mail, tel./phone

26.03.2020     09:50              11:20              411B

31.03.2020     13:30              15:00              Skype, e-mail, tel./phone

08.04.2020     11:40              13:10              411B

16.04.2020     09:50              11:20              Skype, e-mail, tel./phone

21.04.2020     11:40              13:10              411B

29.04.2020     13:30              15:00              Skype, e-mail, tel./phone

05.05.2020     13:30              15:00              Skype, e-mail, tel./phone

11.05.2020     09:05              10:35              411B

18.05.2020     09:05              10:35              411B

01.06.2020     09:05              10:35              411B

Skype: agata.austen; e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl; tel./phone: priv

 

Seminaria dyplomowe studia stacjonarne

Data               Od                  Do                  Lokalizacja

01.04.2020     11:40              13:10              411B

20.04.2020     13:30              15:20              Skype, e-mail, tel.

27.04.2020     09:05              10:35              411B

05.05.2020     11:40              12:25              411B

Skype: agata.austen; e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl; tel.: priv

 

Seminaria magisterskie studia stacjonarne

Data               Od                  Do                  Lokalizacja

19.03.2020     13:30              15:20              Skype, e-mail, tel.

20.04.2020     09:05              10:35              411B

27.04.2020     13:30              15:00              Skype, e-mail, tel.

05.05.2020     12:35              13:20              411B

Skype: agata.austen; e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl; tel.: priv

 

Seminaria dyplomowe studia niestacjonarne

Data               Od                  Do                  Lokalizacja

07.03.2020     16:20              17:50              Skype, e-mail, tel.

28.03.2020     16:15              17:45              411B

04.04.2020     16:15              17:45              411B

Skype: agata.austen; e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl; tel.: priv

 

Seminaria magisterskie studia niestacjonarne

Data               Od                  Do                  Lokalizacja

28.03.2020     18:00              19:30              411B

23.05.2020     17:00              17:45              Skype, e-mail, tel.

Skype: agata.austen; e-mail: agata.austen@ue.katowice.pl; tel.: priv

 

Formy zaliczeń przedmiotów realizowanych zdalnie są następujące:

SZZL studia zaoczne Egzamin - test  test (google classroom)

SZZL studia zaoczne zaliczenie - studium przypadku realizowane na zajęciach

Oceny pracownicze - zaliczenie -  test (google classroom)

International Human Resource Management kierunek IB -  test (google classroom) + cases/exercises

International Human Resource Management kierunek Euro Classes - test (google classroom) + cases/exercises

International Human Resource Management kierunek wykład SW-  test (google classroom)