Zdjęcie Monika  Rutkowska

dr Monika Rutkowska

Adiunkt
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 411
40-226 Katowice

Konsultacje:

Uwaga: w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: monika.rutkowska@ue.katowice.pl

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20 odbywają się w następujących terminach:

DATA                        godz.                       pok.

2020-02-20             13:30-15:00           411B

2020-02-27             13:30-15:00           411B

2020-03-01             10:30-12:00           411B

2020-03-04             12:00-13:30           411B

2020-03-11             13:30-15:00           411B

2020-03-18             12:00-13:30           411B

2020-03-25             13:30-15:00           411B

2020-04-02             13:30-15:00           411B

2020-04-08             13:30-15:00           411B

2020-04-23             13:30-15:00           411B

2020-04-29             13:30-15:00           411B

2020-05-07             13:30-15:00           411B

2020-05-13             12:00-13:30           411B

2020-05-20             12:00-13:30           411B

2020-06-03             12:00-13:30           411B

2020-06-06             15:00-16:00           411B

 

Seminaria w semestrze zimowym 2019/20 odbywają się w następujących terminach: 

Data               Rozpoczęcie            Zakończenie             Lokalizacja          Rodzaj studiów

2020-03-07         15:00                     17:00                     e-mail                   S1st

2020-03-08         14:30                     16:45                     e-mail                   S1nt

2020-03-21         13:00                     16:15                     e-mail                   S1st

2020-04-18         15:00                     17:00                     e-mail                   S2st

2020-04-19         13:00                     16:15                     e-mail                   S2st

 

Formy zaliczeń zajęć realizowanych w sposób zdalny są następujące:

Studia stacjonarne:
Człowiek w organizacji - projekt
Planowanie kariery - ocena za projekty realizowane w trakcie ćwiczeń
Psychologia pracy i negocjacje - projekt

Studia niestacjonarne:
Szkolenie i doskonalenie personelu - projekt
Prowadzenie szkoleń pracowniczych - projekt
Międzynarodowe ZZL - projekt
Człowiek w organizacji - projekt
Planowanie kariery - ocena za projekty realizowane w trakcie ćwiczeń
Psychologia pracy i negocjacje - projekt

Wszystkie zaliczenia odbywają się za pośrednictwem platformy Google clasroom