Przejdź do menu Przejdź do treści

Krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe

Informacje ogólne

Tryb i zasady organizacji konferencji naukowych reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 117/16 z 19 grudnia 2016 r z późn. zm.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nadzór nad prawidłową organizacją i przebiegiem konferencji naukowej powierzony jest organizatorom konferencji. Organizator konferencji jest odpowiedzialny za finansowanie i prawidłowe rozliczenie konferencji naukowej we współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej

Osobą wyznaczoną do kontaktu w Biurze Doskonałości Naukowej jest pani Dorota Szywacz tel. wew. 7236

UWAGA: przedstawiane w pismach 3 oferty powinny być porównywalne tzn. np. prezentacja hoteli o podobnym standardzie usług.

Organizacja konferencji naukowych

Procedura postępowania przy organizacji konferencji naukowych:

  • krajowych,
  • krajowych z udziałem gości zagranicznych,
  • międzynarodowych,

w tym zasady współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej (BDN).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3