Artykuł pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych w czasopiśmie z IF

Artykuł pt. "Payment gridlocks in selected mining and energy production companies in Poland" autorstwa dr hab. Grażyny Szustak, prof. UE i dra Łukasza Szewczyka z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych ukazał się w czasopiśmie "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", nr 2/2022 (punktacja MEiN: 100 pkt, IF: 0,938).

Przedmiotem artykułu jest problem zatorów płatniczych i ich znaczenie dla sektora przedsiębiorstw, w szczególności zagrożeń, które powodują.

Uwaga autorów skupiona jest na przedstawieniu istoty zatorów płatniczych, ich skutków, a także przyczyn ich występowania, zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. W części empirycznej artykułu autorzy skupili się na ocenie problemu zatorów płatniczych w wybranych przedsiębiorstwach z branży górniczej i produkcji energii w Polsce.

Celem badania było pokazanie skali opóźnień w płatnościach, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wyczerpują definicję zatoru płatniczego.

Dostęp do artykułu