II edycja Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Sukcesja w Biznesie”

22 września br. odbędzie się druga edycja ogólnopolskiej konferencji pt. "Sukcesja w Biznesie” organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jednym z prelegentów jest dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach powstało w 1948 jako stowarzyszenie, samodzielność prawną i finansowo-majątkową uzyskało w 1991 roku. Główne obszary działalności to organizowanie konferencji międzynarodowych i krajowych oraz seminariów naukowych, realizowanie ekspertyz, szkoleń i doradztwa, działalność wydawnicza, a także organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 

W tym roku odbywa się II edycja ogólnopolskiej konferencji pt. "Sukcesja w Biznesie”, na którą wraz z PTE serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

  • Godz. 10:00 – otwarcie konferencji – dr Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu PTE w Katowicach, Członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE i Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie.
  • Godz. 10:00 - "Procesy uczenia się na błędach i niepowodzeniach w przedsiębiorstwach rodzinnych. Implikacje dla przerwania i sukcesji” - dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego;
  • Godz. 10:20 - "Zarządzanie zmianą, a sukcesja w polskich firmach rodzinnych” - Michał Zwyrtek, EMBA, DBA, LL.M. - doradca podatkowy nr 11215, agent celny;
  • Godz. 10:40 - "Komunikacja międzypokoleniowa, a sukcesja w firmach rodzinnych” - dr Edyta Nowak - Żółty, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Akademia WSB;
  • Godz. 11:00 - "Nowy model zarządzania firmą po sukcesji i zmianie kierownictwa” - Sławomir Króliczek, Prezes Zarządu Aureus, doktorant AWSB;
  • Godz. 11:20 - Przerwa kawowa networking;
  • Godz. 11:50 - "Z rodziną najlepiej na zdjęciach? Bariery w sukcesji” - Marta Adamczyk, Prorektor ds. organizacji i rozwoju, Akademia Górnośląska;
  • Godz. 12:10 - "Praktyczne aspekty sukcesji i zabezpieczenia ciągłości dochodów” - Dariusz Halczok, Dyrektor Krajowy dla OVB, Właściciel „Finanse z ludzką twarzą”;
  • Godz. 12:50 - Debata i pytania do prelegentów;
  • Godz. 13:30 - Lunch i networking.

Moderatorem konferencji będzie Barbara Cyganik - MBA - Właściciel "BC Finanse”, Członek Zarządu PTE w Katowicach, Dyrektor Okręgu dla OVB, natomiast koordynatorem konferencji będzie Adam Sztukowski, Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach.

Miejsce konferencji

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, 40-003, Katowice

Termin

22.09.2022 r., godz. 10:00-14:00

Zgłoszenia

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak limit wynosi 50 osób, dlatego obowiązują zgłoszenia, które należy wysyłać wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji na adres e-mail: katowice@pte.pl.

Termin zgłoszeń upływa w dn. 16.09.22 r.

Zapraszamy!