Pierwszy numer czasopisma "Ryzyko i Zrównoważony Rozwój"

Miło nam poinformować, że ukazał się pierwszy numer czasopisma "Ryzyko i Zrównoważony Rozwój" (ISSN 2720-6300). Czasopismo z dumą kontynuuje 60-letnią historię "Studiów Ekonomicznych. Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

Czasopismo "Ryzyko i Zrównoważony Rozwój" publikuje oryginalne prace naukowe, obejmujące zarówno artykuły prezentujące wyniki badań empirycznych (w tym krótkie noty badawcze), jak i studia koncepcyjne i przeglądowe.

Prace są publikowane w językach polskim lub angielskim, po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.

Czasopismo wydawane jest w wersji elektronicznej, teksty są udostępniane na zasadzie otwartego dostępu. Od Autorów nie są pobierane opłaty. 

Więcej informacji: srsd.ue.katowice.pl

Zapraszamy do lektury!