Harmonogram roku akademickiego 2017/2018

Semestr zimowy

 • okres zajęć na studiach stacjonarnych 2.10.2017 – 29.01.2018
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych 1.10.2017 – 4.02.2018
 • rozpoczęcie zajęć na studiach niestacjonarnych:

  • I rok I stopień - 14.10
  • I rok II stopień - 21.10

 • wakacje zimowe 23.12.2017 – 7.01.2018
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 30.01.2018 – 9.02.2018
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych 5.02.2018 – 18.02.2018
 • zimowa sesja poprawkowa 19.02.2018 – 18.03.2018

Semestr letni

 • okres zajęć na studiach stacjonarnych 19.02.2018 – 18.06.2018
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych 24.02.2018 – 17.06.2018
 • wakacje wiosenne 29.03.2018 – 4.04.2018
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 19.06.2018 – 1.07.2018
 • wakacje letnie 2.07.2018 – 31.08.2018
 • letnia sesja poprawkowa 1.09.2018 – 22.09.2018