Harmonogram roku akademickiego 2016/2017

Semestr zimowy

 • okres zajęć 1.10.2016 – 31.01.2017
 • wakacje zimowe 24.12.2016 – 8.01.2017
 • zimowa sesja egzaminacyjna 1.02.2017 – 12.02.2017
 • zimowa sesja poprawkowa 18.02.2017 – 15.03.2017

Semestr letni

 • okres zajęć 18.02.2017 – 14.06.2017 
 • wakacje wiosenne 13.04.2017 – 19.04.2017 
 • letnia sesja egzaminacyjna 16.06.2017 – 2.07.2017 
 • wakacje letnie 3.07.2016 – 31.08.2017
 • letnia sesja poprawkowa 2.09.2017 – 21.09.2017

Harmonogram roku akademickiego 2017/2018

Semestr zimowy

 • okres zajęć na studiach stacjonarnych 2.10.2017 – 29.01.2018
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych 1.10.2017 – 4.02.2018
 • rozpoczęcie zajęć na studiach niestacjonarnych:

  • I rok I stopień - 14.10
  • I rok II stopień - 21.10

 • wakacje zimowe 23.12.2017 – 7.01.2018
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 30.01.2018 – 9.02.2018
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych 5.02.2018 – 18.02.2018
 • zimowa sesja poprawkowa 19.02.2018 – 18.03.2018

Semestr letni

 • okres zajęć na studiach stacjonarnych 19.02.2018 – 18.06.2018
 • okres zajęć na studiach niestacjonarnych 24.02.2018 – 17.06.2018
 • wakacje wiosenne 29.03.2018 – 4.04.2018
 • letnia sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 19.06.2018 – 1.07.2018
 • wakacje letnie 2.07.2018 – 31.08.2018
 • letnia sesja poprawkowa 1.09.2018 – 22.09.2018