Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakończone projekty

Strona zawiera informacje dotyczące projektów dydaktycznych i naukowych o charakterze międzynarodowym, które były realizowane na Uczelni w ostatnich latach i zostały zakończone w roku 2023. 

Digital Area for Networking Teachers and Educators (DANTE)

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, Prof UE 01.03.2021 - 28.02.2023Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus+ , Partnerstwa strategiczne (Akcja 2)

 

DANTE to projekt stworzony w celu wspierania edukacji na uczelniach wyższych poprzez projekt wspierający kompetencje cyfrowe wśród nauczycieli, kadry akademickiej, organizatorów kształcenia na uczelniach wyższych i studentów oraz tworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi. Produkty będą ukierunkowane na te cele i pomogą podnieść jakość nauczania i atrakcyjność studiów. Główną grupą docelową projektu DANTE są nauczyciele akademiccy, pracownicy IT i kierownictwo uczelni. Drugą grupą docelową są dostawcy usług edukacyjnych, decydenci i studenci uniwersytetów.

                                                  Więcej informacji


Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

KierownikOkres realizacji Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Justyna Matysiewicz, Prof UE01.02.2022 - 30.04.2023Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus Mundus Design Measures

Projekt ma na celu zbudowanie nowego, w pełni zintegrowanego i innowacyjny program studiów z zakresu marketingu relacji konsumenckich. Działania projektowe w szczególności dot. następujących obszarów: koordynacja i zarządzanie programem studiów, określenie wspólnych zasad i kryteriów rekrutacji, zintegrowane i ujednolicone obsługi studentów, zasady i tryb ukończenia studiów, zarządzanie finansami, zapewnienie jakości i akredytacja, wspólna strategia promocji. 

 

 

Experiential education. Interactive/Intensive course of European brand management (brandY)

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Justyna Matysiewicz, Prof UE01.09.2020 - 31.08.2023Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus+ , Partnerstwa strategiczne (Akcja 2)

 

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, wdrożenie i przetestowanie innowacyjnego narzędzia do nauczania przez doświadczenie. Narzędzie to posłuży do kształcenia studentów w zakresie Marketingu. Dzięki temu zwiększą się ich szanse na zatrudnienie. Łącząc interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie, partnerzy projektu w trakcie realizacji projektu opracują materiały do nowoczesnego i w pełni interaktywnego programu szkoleniowego z zakresu zarządzania marką międzynarodową, w tym:

  • e-book zawierający innowacyjne materiały i narzędzia dydaktyczne, a także gotowe procedury ich wdrożenia;

  • podręczniki, zarówno dla studentów, jak i wykładowców;

  • platformę internetową w postaci interaktywnej gry, która umożliwi dostęp do opracowanych materiałów.

                                         Więcej informacji                                                                            

                                                                       

 

 

Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges (DIGI-SOC)

Kierownik Okres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr Artur Ochojski01.12.2021 - 31.11.2023Biuro Współpracy MiędzynarodowejErasmus+ , Partnerstwa współpracy (Akcja 2)

 

Projekt DIGI-SOC oferuje ramy dla potrzeb związanych z rozwojem współpracy ponadnarodowej w celu wspierania innowacyjnych programów nauczania, które promują postawy i kompetencje przedsiębiorcze w połączeniu z umiejętnościami cyfrowymi. Projekt ma na celu przekształcenie współpracy transnarodowej w materiał programowy, który dotyczy umiejętności cyfrowych i międzydziedzinowych kompetencji przedsiębiorczych studentów przygotowanych do stawienia czoła wyzwaniom społecznym.

Ucząc się od mistrzów - Prof. Yannis Tsalavoutas

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.11.2023Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest poprawa kompetencji naukowo-badawczych kadry Uniwersytetu, wsparcie młodych naukowców poprzez ich internacjonalizację i podniesienie ich kompetencji badawczych oraz umiędzynarodowienie Uczelni.

                                                  Więcej informacji

 

 

 

Ucząc sie od mistrzów - Prof. Reggie Hooghiemstra

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.04.2023Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest realizacja strategii odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu, zwiększenie szans na pozyskanie akredytacji międzynarodowych, umiędzynarodowienie Uczelni oraz wsparcie młodych naukowców poprzez ich internacjonalizację i podniesienie ich kompetencji badawczych.

                                                  Więcej informacji

Ucząc się od mistrzów - Prof. Nazim Hussain

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.04.2023Biuro InternacjonalizacjiGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest internacjonalizacja badań naukowych, wsparcie młodych badaczy, realizacja strategii odpowiedzialności społecznej Uczelni oraz zwiększenie szans na pozyskanie akredytacji międzynarodowych Uniwersytetu.

                                                  Więcej informacji

Ucząc się od mistrzów - Prof. Steffen Andersen

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.11.2023Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest poprawa kompetencji naukowo-badawczych kadry naukowej Uniwersytetu, umiędzynarodowienie Uczelni, zwiększenie szans na pozyskanie akredytacji międzynarodowych oraz wsparcie młodych naukowców przez ich internacjonalizację.

                                                  Więcej informacji

Klimatyczna kampania

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierająca Źródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.11.2023Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest promocja Uniwersytetu oraz poszerzenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie pracy grupowej, sztucznej inteligencji i znajdowania rzetelnych źródeł informacji.

                                                  Więcej informacji

Różne ścieżki badań w ekonomii zmian klimatu

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 - 30.11.2023Biuro InternacjonalizacjiGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do sieciowania młodych naukowców w wymiarze międzynarodowym, zwiększenie możliwości młodych badaczy na publikację w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz umiędzynarodowienie badań naukowych.

                                                  Więcej informacji

Zrównoważona logistyka dla klimatu

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala 01.02.2023 - 30.11.2023Biuro InternacjonalizacjiGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest poszerzenie kompetencji studentów w zakresie analizy danych, zarządzania projektami, a także pracy w grupach. Projekt ma także na celu stworzenie studentom możliwości udziału w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i umiędzynarodowienie ich.

                                                  Więcej informacji

Wdrożenie metody COILs w edukacji o ekonomii zmian klimatu

KierownikOkres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala01.02.2023 – 30.11.2023 Biuro Internacjonalizacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów z różnych dziedzin, zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz umiędzynarodowienie jej.

                                                  Więcej informacji

 

SI&E Sztuczna Inteligencja i Edukacja


KierownikOkres realizacji Jednostka wspierającaŹródło finansowania
dr hab. Bożena Frączek, prof. UE16.30.2023 – 30.11.2023Biuro InternacjonalizacjiGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w procesie edukacji (nauczania i uczenia się) z uwzględnieniem moralnych i społecznych aspektów.

                                                  Więcej informacji

 

Akademia Kreatywnej Edukacji

Kierownik

Okres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
Prof. dr hab. Sławomir Smyczek01.10.2021 - 30.06.2023Biuro InternacjonalizacjiNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej (PO WER)

 

Celem projektu jest umiędzynarodowienie programu dydaktycznego, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla studentów zza granicy oraz promocja Polski i regionu Śląska.

                                                    Więcej informacji

Ekonomia bez granic

 

Kierownik

Okres realizacji  Jednostka wspierającaŹródło finansowania
Magdalena Skowron01.12.2021 - 31.05.2023Biuro InternacjonalizacjiMinisterstwo Edukacji i Nauki

 Celem projektu jest popularyzacja nauki na skalę międzynarodową poprzez organizację wydarzeń będących okazją do debat i prezentacji prac naukowców z całego świata.

                                                    Więcej informacji

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3