Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Dominika Bochańczyk-Kupka, Prof. UE

Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 329 bc
40-228Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024

 • online, czwartek, w godzinach 8.15-9.45

Proszę o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału w konsultacjach wysyłając mail na adres: dominika.bochanczyk-kupka@uekat.pl

oraz dla Studentów studiów niestacjonarnych, konsultacje online odbędą się dodatkowo:

 • 2 marca (sobota), w godzinach: 15.15-16.15
 • 7 kwietnia (niedziela), w godzinach: 10.45-11.45
 • 25 maja (s0bota), w godzianch: 15.15-16.16

Proszę o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału w konsultacjach wysyłając mail na adres: dominika.bochanczyk-kupka@uekat.pl

Office hours in summer semester 2023/2024:

 • online:  Thursday, between 8.15-9.45 am

Please confirm your willingness to participate in the consultations in advance by sending an e-mail to: dominika.bochanczyk-kupka@uekat.pl

 

 

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Prowadzone przedmioty

 • Economics
 • Fundamentals of Economics
 • Advanced Economics
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Economic Systems
 • Development Economics
 • Competition Strategy
 • Strategies in Intellectual Property Protection
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Strategie konkurencji współczesnych przedsiębiorstw
 • Ekonomia rozwoju

Tematyka seminariów magisterskich

 • teoria ekonomii
 • systemy gospodarcze - analiza porównawcza
 • dobra luksusowe - zagadnienia teoretyczne i praktyczne
 • strategie konkurencji współczesnych przedsiębiorstw
 • ochrona własności intelektualnej

Tematyka tutoriali akademickich

 • wzrost i rozwój gospodarczy
 • komparatystyka systemów gospodarczych
 • dobra luksusowe - zagadnienia teoretyczne i praktyczne
 • strategie konkurencji współczesnych przedsiębiorstw
 • własność intelektualna i jej ochrona - zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Do góry

Publikacje

Monografia:

Bochańczyk-Kupka D., (2018), Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony. Perspektywa ekonomiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 

Wybrane artykuły z lat 2020-2017:

Bochańczyk-Kupka D., (2020), Intellectual property protection strategies in high-developed countries, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, s. 25-32, p-ISSN: 1641-3466.

Bochańczyk-Kupka D., (2019), Intellectual property as intangible good, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, s. 123-131. p-ISSN: 1898-2255, e-ISSN: 2392-1625

Bochańczyk-Kupka D., (2019), Luxury goods in economics, W: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. Red. G.Dukic, J.Clifford, DAtkinson, Pearson College London, Faculty of Management University of Warsaw.

Bochańczyk-Kupka D., (2019), Luxury goods in economics. W: Contemporary Issues in Economy. Proceedings of the International Conference on Applied Economics. Economics. Red. A.P. Balcerzak, I.Pietryka, Institute of Economic Research, 2019, s. 31-38.

Bochańczyk-Kupka D., Pęciak R., (2019), Some reflections on the new challenges facing the modern state. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, s. 23-37, p-ISSN: 1642-168X, e-ISSN: 2545-3866.
 
Bochańczyk-Kupka D., (2019), Własność i jej ochrona w krajach Azji Południowej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowej. Red. nauk. Stanisław Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 44-77, p-ISBN: 978-73-7875-564-7, e-ISBN: 978-83-7875-565-4.

Bochańczyk-Kupka D., (2018), Intelectual property law and competition law. W: Economic and Social Development 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development: Sustainability from an Economic and Social Perspective. Book of Proceedings. Red. H.Ribeiro, D.Naletina, A.Lorga da Silva,  Study Centre for European Policy Studies (CEPS), Lisbon, s. 194-197.

Bochańczyk-Kupka D., (2018), Protection of intellectual property right in Poland. W: Economic and Social Development 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Building Resilient Society. Book of Proceedings. Red. R.Veselica, G.Dukic, Khalid Hammes, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency.  

Bochańczyk-Kupka D., (2018), Własność i jej ochrona w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, red. nauk. Stanisław Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Bochańczyk-Kupka D., (2017),  Geographical indications in the UE member countries. W: Herausforderungen, Forschung und Perspektiven: 2016, Europa in einer sich ändernden Welt,  Challenges, Research and Perspectives: 2016 : Europe in a Changing World. Red. G.Hofbauer, M.Klimontowicz. Uni-edition, Berlin, s. 341-355, p-ISBN: 978-3-944072-86-9

Bochańczyk-Kupka D., Kuźnar A., (2017), Geographical Indications in TTIP Negotiations. Cesifo Forum, p-ISSN: 1615-245X, e-ISSN: 2190-717X

Bochańczyk-Kupka D., (2017), Geographical indications in US-EU TTIP negotiations. W: The impact of the Transatlantic Trade and Investement Partnership on international cooperation. Red. E.Czarny, A.Kuźnar, J.Menkes. Internationaler Verlag Der Wissenschaften ; Peter Lang Publishers, Frankfurt am Main ; New York s. 65-75

Bochańczyk-Kupka D., (2017), Państwo a ochrona własności intelektualnej, Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 156-166, p-ISSN: 2083-8611   

Bochańczyk-Kupka D., (2017), The Alternative Measures of Intellectual Property Rights Protection. W: Economic and Social Development (Book of Proceedings). 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development. Red. M.Cingula, M.Przygoda, K.Detelj, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Management University of Warsaw, s. 452-459   

Bochańczyk-Kupka D., (2017), The measurement of intellectual property value at the microeconomic level. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, s. 51-64, p-ISSN: 1641-3466

Bochańczyk-Kupka D., (2017), The role of intellectual property protection in enhancing international competitiveness. W: Innovativeness and international competitiveness. New challenges facing enterprises and the state. Red. nauk. A.Anetta Janowska, R.Malik, R.Wosiek, A.Domańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 347-359, p-ISBN: 978-83-8030-165-8

Bochańczyk-Kupka D., (2017), Własność i jej ochrona w państwach Afryki Subsaharyjskiej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej. Red. nauk. Stanisław Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 73-91, p-ISBN: 978-83-7875-372-8, e-ISBN: 978-83-7875-373-5 

Do góry

Specjalizacja naukowo-badawcza

 •  Teoria ekonomii
 •  Własność intelektualna i jej ochrona
 •  Współczesne systemy gospodarcze
 •  Makroekonomia

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3