dr hab. Izabela Ostoj, Prof. UE

Dziekan Wydziału Ekonomii, Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 329 bc
40-228 Katowice

Konsultacje:

Informacja o mojej dostępności dla Pracowników Wydziału Ekonomii, w związku z pełnioną funkcją, jest zamieszczona na stronie Wydziału Ekonomii w zakładce "władze"; na uczelni zapraszam do gabinetu  204B.

Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym r.a.2021/2022:

środa - godz. 17.00-18.30 (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w tym dni rektorskich)

W związku ze stanem epidemii konsultacje odbywają się w formie zdalnej: zapraszam do kontaktu za pośrednictwem adresów: izabela.ostoj@ue.katowice.pl (preferowany)  lub izabela.ostoj@uekat.pl

Studentów zainteresowanych indywidualnymi konsultacjami w formie spotkania na Meet proszę o wiadomość na adres poczty elektronicznej co najmniej w dniu poprzedzającym konsultacje, w celu ustalenia dokładnej godziny logowania i przesłania linku.

Uwaga! Do wszystkich grup wykładowych zostały wysłane zaproszenia na sem. zimowy 2021/22 do zajęć, w komunikatorze Classroom według list studentów w Wirtualnej Uczelni. Studentów, którzy nie otrzymali zaproszenia do zajęć, proszę o pilną wiadomość e-mail z podaniem adresu w domenie edu.uekat.pl

 

Uprzejmie proszę o sprawdzanie aktualności terminów

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Ekonomia menedżerska
 • Praktyka działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza rynków i konkurencji
 • Ekonomia (Szkoła Doktorska)
 • Ekonomia - zagadnienia zaawansowane (Szkoła Doktorska)

Do góry

Zajmowane stanowiska

       W kadencji 2020-2024

 • Dziekan Wydziału Ekonomii
 • Przewodnicząca Kolegium Ekonomii
 • Członek Senatu UE w Katowicach
 • Członek Kolegium Rektorskiego
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki
 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej
 • Członek Komisji ds. Jakości Dydaktyki w  Szkole Studiów I i II Stopnia
 • Członek Rady Studiów Podyplomowych     
 • W latach 2016-2019
 • Prodziekan d.s. Nauki na Wydziale Ekonomii
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii

Specjalizacja naukowo-badawcza

Współczesny rynek pracy

Instytucje rynku pracy

Kapitał ludzki

Platformy pośredniczące w usługach pracy - gig economy

Systemy gospodarcze

Ekonomia instytucjonalna

Publikacje

Mój dorobek naukowy liczy ponad 140 publikacji. Ważniejsze nowe, to:

 1. Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2020 (monografia, 148 s.)
 2. Digital technological platforms - an opportunity or a threat to quality work? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2020, 63(3), s. 246-257.
 3. The significations and selected effects of student employment in the course of studies. A case of an economic study program in Poland, European Journal of Educational Research 2020, 9(1), s. 165-177.
 4. On the validity of the division into formal and informal institutions, Ekonomia i Prawo, Economics and Law 2019, 18(1), s. 61-72.
 5. Rozwój gig economy jako wyzwanie dla sfery regulacji rynku pracy, Studia Prawno-Ekonomiczne 2019, nr 110, s. 239-252.

Pełny wykaz publikacji: Expertus: www.bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/