dr hab. Izabela Ostoj, Prof. UE

Dziekan Wydziału Ekonomii, Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 329 bc
40-228 Katowice

Konsultacje:

Informacja o mojej dostępności dla Pracowników Wydziału Ekonomii, w związku z pełnioną funkcją, jest zamieszczona na stronie Wydziału Ekonomii w zakładce "władze"; na uczelni zapraszam do gabinetu  204B.

Konsultacje dla studentów i doktorantów w semestrze letnim r.a. 2022/23

 środa, godz. 17.00-18.30, forma online - Google Meet;

Uwaga1 konsultacje z dnia 15.03 zostają przeniesione na wtorek 14.03. godz. 17.00-18.30

(proszę o wiadomość co najmniej w dniu poprzedzającym konsultacje, w celu ustalenia dokładnej godziny logowania i przesłania zaproszenia)

II termin zaliczenia ćwiczeń z Ekonomii menedżerskiej i zaliczenie ćwiczeń w trybie poprawkowym z sem. letniego odbędzie się 21.02.b.r. o godz. 15.10, pok. 329A/c

 

Zapraszam do kontaktu za pośrednictwem adresów: izabela.ostoj@ue.katowice.pl (preferowany)  lub izabela.ostoj@uekat.pl

Uprzejmie proszę o sprawdzanie aktualności terminów

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Ekonomia menedżerska
 • Analiza rynków i konkurencji
 • Rynek pracy w gospodarce cyfrowej
 • Ekonomia (Szkoła Doktorska)
 • Ekonomia - zagadnienia zaawansowane (Szkoła Doktorska)
 • Seminaria

Do góry

Zajmowane stanowiska

       W kadencji 2020-2024

 • Dziekan Wydziału Ekonomii
 • Członek Senatu UE w Katowicach
 • Członek Komitetu Naukowego dyscypliny Ekonomia i Finanse
 • Członek Kolegium Rektorskiego
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki
 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej
 • Członek Rady Studiów Podyplomowych     
 • W latach 2016-2019
 • Prodziekan d.s. Nauki na Wydziale Ekonomii
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii

Specjalizacja naukowo-badawcza

Współczesne rynki, zwłaszcza rynek pracy

Instytucje rynku pracy

Kapitał ludzki

Cyfryzacja i platformizacja rynku pracy

Systemy gospodarcze

Ekonomia instytucjonalna

Publikacje

Mój dorobek naukowy liczy ponad 140 publikacji. Ważniejsze nowe, to:

 1. The Logic of Gig Economy (Origins and Growth Prospects), studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2021, 66(4), s. 451-462.
 2. The structure of gig workers in the global online gig economy  by country of origin and its institutional foundations, Ekonomia i Prawo. Economics and Law 2021, 20(2), s. 337-351.
 3. Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2020 (monografia, 148 s.)
 4. Digital technological platforms - an opportunity or a threat to quality work? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2020, 63(3), s. 246-257.
 5. The significations and selected effects of student employment in the course of studies. A case of an economic study program in Poland, European Journal of Educational Research 2020, 9(1), s. 165-177.
 6. On the validity of the division into formal and informal institutions, Ekonomia i Prawo, Economics and Law 2019, 18(1), s. 61-72

Pełny wykaz publikacji: Expertus: www.bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/