Julia Włodarczyk

dr hab. Julia Włodarczyk, Prof. UE

Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 345
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje online w semestrze zimowym (rok akademicki 2021/2022):

Poniedziałek 10.00-11.30 (do 2.12.2021)

Piątek 9.15-9.45 i 13.15-14.15 (3.12.2021)

Piątek 11.30-13.00 (od 4.12.2021 do 27.01.2022)

Piątek 10.00-11.30 (28.01.2022)

adres mailowy dla studentów: julia.wlodarczyk@uekat.pl 

link do Google Meet: https://meet.google.com/gnc-wfza-ddd 

studenci studiów niestacjonarnych - po zajęciach (można też się umówić indywidualnie)

Online consultations during the winter semester (academic year 2021/2022)

Monday 10.00-11.30 (until 2.12.2021)

Friday 9.15-9.45 & 13.15-14.15 (3.12.2021)

Friday 11.30-13.00 (from 4.12.2021 until 27.01.2022)

Friday 10.00-11.30 (28.01.2022)

e-mail address for students: julia.wlodarczyk@uekat.pl 

Google Meet link: https://meet.google.com/gnc-wfza-ddd 


Seminaria i tutoriale / Seminars and tutorials

Proponowane obszary badawcze:

 • Pieniądz, polityka pieniężna, integracja monetarna
 • Koniunktura gospodarcza
 • Nierówności dochodowe
 • Makroekonomia gospodarki otwartej
 • Wybrane problemy ekonomii rozwoju
 • Ekonomia informacji, gospodarka cyfrowa
 • Propozycje studentów

Possible research areas:

 • Money, monetary policy, monetary integration
 • Economic fluctuations
 • Income inequalities
 • Open-economy macroeconomics
 • Selected problems of development economics
 • Information economics, digital economy
 • Students' proposals