Julia Włodarczyk

dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE

Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 345
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje online w sesji letniej (rok akademicki 2021/2022):

Online consultations during the summer session (academic year 2021/2022)

20.06 10.00-11.30 - this is also the 3rd term for Managerial Economics and Digital Economy
20.0618.30 - tryb poprawkowy dla Metod Badań Koniunktury

adres mailowy dla studentów/e-mail address for students: julia.wlodarczyk@uekat.pl 

link do Google Meet/Google Meet link: https://meet.google.com/gnc-wfza-ddd 

 

Seminaria i tutoriale / Seminars and tutorials

Proponowane obszary badawcze:

 • Pieniądz, polityka pieniężna, integracja monetarna
 • Koniunktura gospodarcza
 • Nierówności dochodowe
 • Makroekonomia gospodarki otwartej
 • Wybrane problemy ekonomii rozwoju
 • Ekonomia informacji, gospodarka cyfrowa
 • Propozycje studentów

Possible research areas:

 • Money, monetary policy, monetary integration
 • Economic fluctuations
 • Income inequalities
 • Open-economy macroeconomics
 • Selected problems of development economics
 • Information economics, digital economy
 • Students' proposals