Julia Włodarczyk

dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE

Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 345
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje w sesji letniej (rok akademicki 2022/2023):

Consultations in summer session (academic year 2022/2023)

05.09.2023   11.30-13.00 (online/345Atryb poprawkowy International Economics I - zaliczenie

12.09.2023   11.30-12.30 (online/345A)  tryb poprawkowy International Economics I - egzamin

19.09.2023   11.30-13.00 (online/345A)  

 

adres mailowy dla studentów/e-mail address for students: julia.wlodarczyk@uekat.pl 

link do Google Meet/Google Meet link: https://meet.google.com/gnc-wfza-ddd 

 

Seminaria i tutoriale / Seminars and tutorials

Proponowane obszary badawcze:

 • Pieniądz, polityka pieniężna, integracja monetarna
 • Koniunktura gospodarcza
 • Nierówności dochodowe
 • Makroekonomia gospodarki otwartej
 • Wybrane problemy ekonomii rozwoju
 • Ekonomia informacji, gospodarka cyfrowa
 • Propozycje studentów

Possible research areas:

 • Money, monetary policy, monetary integration
 • Economic fluctuations
 • Income inequalities
 • Open-economy macroeconomics
 • Selected problems of development economics
 • Information economics, digital economy
 • Students' proposals