Przejdź do menu Przejdź do treści
Damian Kocot

drDamian Kocot

Bogucicka 3
Budynek: B; pok. 115
40-228Katowice

Konsultacje:

Konsultacje studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Semestr letni 2023/2024

 

Poniedziałek: 17.00-18:30 (po uprzednim ustaleniu spotkania drogą e-mailową)

 

Kontakt przez MEET oraz damian.kocot@uekat.pl

 

meet.google.com/lookup/cdg5mzu4fd

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

dr Damian Kocot prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak:

 • "E-logistyka",
 • "E-firma",
 • "Zintegrowana komunikacja w biznesie",
 • "Outsourcing IT",
 • "ICT w zarządzaniu",
 • "Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości",
 • "Informatyka",
 • "Systemy Informatyczne w podmiotach TSL",
 • "Systemy informatyczne w transporcie i logistyce",
 • "Techniki informatyczne",
 • "Zarządzanie Innowacjami",
 • "Strategie rozwoju e-Firm",
 • "Fundusze Unijne",
 • "Zarządzanie projektami",
 • "Audyt Informatyczny",
 • "Podejście procesowe i analiza ryzyka",
 • "Nadzór i monitorowanie procesów".

 

 

Zajmowane stanowiska

dr Damian Kocot - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, trener, doradca, ekspert, asesor, wykładowca.

Ukończył studia doktoranckie z dziedziny Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Posiada bogate wieloletnie doświadczenie w obsłudze programów unijnych zarówno "miękkich" jak i "twardych", również w zakresie zarządzaniu projektami.

Ponadto posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania w tym IT, funduszy unijnych, szkoleń i usług doradczych. Członek Rady NFZ.

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

Publikacje

 

1.       Kocot D. (2019): OCENA METOD WDRAŻANIA OUTSOURCINGU W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTWACH (liczba punktów:5)  - Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie”  – w druku

2.       Kocot D. (2019): Outsourcing informatyczny jako inteligentna koncepcja wspomagania zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy (liczba punktów:20) (Rozdział w monografii wydanej w Wydawnictwie Naukowym Politechniki Częstochowskiej – język polski – w druku

3.       Kocot D. (2019):  IT SYSTEM IN THE MANAGEMENT  OF THE ENTERPRISE Institutions «SILKWAY International university» (former South Kazakhstan pedagogical university) 160011, Republic of Kazakhstan, Shymkent city, Tokayev Str., 27A. International scientific-practical conference «IІ Yunussov Readings: Modernization of the Great Steppe values as a key factor in the development of science and education» Date: 19 March 2019;  ISBN 978-9965-32-656-1.

4.       Kocot D. (2018):Droga od tożsamości do wizerunku, Nowoczesne koncepcje zarządzania Red. Olimpia Grabiec, Sosnowiec, Rozdział 7, str 107 Wydawnictwo: HUMANITAS, ISBN: 978-83-66165-08-3, Wyższa Szkoła Humanitas - Droga od tożsamości do wizerunku (The way from identity to image).

5.       Kocot D. (2017):Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem i nowoczesny trend gospodarki XXI wieku Czasopismo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 4 Część I, ISSN: 2543-8190, Łódź - Warszawa (14 pkt MNiSW). KONFERENCJA AGILE COMMERCE 12-13 MAJA 2017, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,

6.       Kocot D. (2017): I artykuł: Interorganizational relations as a formation of new economic structures - the case of Ukraine; II artykuł Applying the outsourcing in the area of IT services as the innovative method of streamlining business processes, April 27-28, 2017 Chernivtsi (Ukraine) - Balti (Moldova), INTERNATIONAL scientific and practical conference «Cross-boarder regional development in the system of cross-boarder cooperation»

7.       Kocot D. (2016): Wybór partnerów outsourcingowych jako determinanta wdrażania innowacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawca: Oficyna Wydawnicza Humanitas, Rozdział KSIĄŻKA: Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach   ROZDZIAŁ: 10,STRONY: 117-125 Data publikacji: 2016-12-20

8.       Kocot D. (2016), Kocot M.: Rozdział 5 - Czynnik ludzki jako strategiczny zasób w aspekcie powodzenia przedsięwzięcia outsourcingowego w przedsiębiorstwie, [w:] Wiedza - Kapitał ludzki - Gospodarka – Monografia,  Brzeziński S., Gajda J., Rzepka A. (red. naukowa), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, ISBN 978-83-65179-44-9,

9.       Kocot D. (2015): Pomoc osobom niepełnosprawnym w nowej perspektywie unijnej w latach 2014–2020   Rozdział, [w:] Książka: Od niepełnosprawności do aktywności, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 2015

10.   Kocot D. (2014): Z Jeremie się uda, czyli szansa dla start’upów, Wyd. FORTIS nr 2/2014, s. 22

11.   Kocot D. (2014): Poszerzamy horyzonty naukowe, czyli Horizon 2010, Wyd. FORTIS nr 2/2014, s. 18

12.   Kocot D. (2013): Zarządzanie projektami unijnymi. ,,Moja Firma”, Wyd. FORTIS nr 1/2013, s. 15

13.   Kocot D. (2013): Rola WTO w liberalizacji handlu światowego produktami rolnymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas 2013 ,

14.   Kocot D. (2013): Problemy związane z zastosowaniem outsourcingu w sektorze MSP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2013 | nr 1 | 66--75

15.   Kocot D. (2013): Fundusze unijne 2014-2020. ,,Moja Firma”, Wyd. FORTIS nr 1/2013, s. 12

16.   Kocot D. (2012): Rozdział IV. Outsourcing w aspekcie zmian organizacyjnych, (w:) Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, Bakonyi J. (i in.), Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas”, Sosnowiec 2012, s. 69-88 ISBN 978-83-61991-93-9

17.   Kocot D. (2011): Rola outsourcingu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Lachiewicz S., Matejuk M. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s.107-124 ISBN 9788326414305

18.   Kocot D. (2008): Wpływ outsourcingu na nowy paradygmat strategii konkurencji.  W: Konkurencyjność przedsiębiorstw Podstawowe wyznaczniki. Redakcja naukowa  Marek Cisek – Monografie nr 95. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 r. (Wydział Zarządzania).

19.   Kocot D. (2008): Wpływ outsourcingu na nowy paradygmat konkurencji. W: Zeszyty Naukowe nr 78 – Seria Administracja i Zarządzanie (5) 2008 Numer Specjalny. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 r. (Wydział Zarządzania).

20.   Kocot D. (2008): Właściwy wybór partnerów outsourcingowych jako istotny warunek efektywnego wdrażania innowacji zarządczych. Konferencja Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym. Katowice 25-27 września 2008r. Akademia Ekonomiczna Katowice Wydział Zarządzania.

21.   Kocot D. (2008): Procedura skutecznego wdrażania outsourcingu zadań logistycznych. Artykuł w Pracach Naukowych pt. "Logistics Project Management" Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki - II Międzynarodową Konferencję Naukową INTLOG 2008 "Logistics Project Management".

22.   Kocot D. (2008): Outsourcing jako szansa zatrudnienia bezrobotnych kobiet. Promocja równych Szans – Materiały konferencyjne pod redakcją Sławomira Smyczka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2008 r.

23.   Kocot D. (2007): Przedsiębiorstwo wirtualne jako wytwór ery informacyjnej społeczeństwa. W: De Doctrina Europea. Rocznik Instytutu Europeistyki Rok IV/2007 pod red. Aleksandry Wentkowskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Sosnowiec 2007 r.

24.   Kocot D. (2007): Outsourcing – współczesną formą rozwoju przedsiębiorstwa.  W: De Doctrina Europea. Rocznik Instytutu Europeistyki Rok IV/2007 pod red. Aleksandry Wentkowskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Sosnowiec 2007 r.

25.   Kocot D. (2006): Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. W: Zeszyty naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych nr 1-2/2006. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom 2006 r.

26.   Kocot D. (2006): Cechy i struktura organizacji uczącej się, Wydawnictwo: E-Fakty - nr 3(14) maj/czerwiec 2006r.

27.   Kocot D. (2005): Wpływ Internetu na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo: E-Fakty nr 1(06) styczeń/luty 2005r.

28.   Kocot D. (2005): Outsourcing jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo:  E-Fakty nr 3(08) maj/czerwiec 2005r.

Zainteresowania

dr Damian Kocot specjalizuje się w tematyce: zarządzanie i jakość; outsourcing IT; zastosowania Internetu we współczesnej gospodarce; prowadzenia handlu w Internecie, reklamy i kreowania wizerunku w Internecie; informatyczne wspomaganie procesów biznesowych; informatyczne wspomagania administracji publicznej; informatyczne wspomagania służby zdrowia; audyt i kontrola; projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania; systemy zarządzania wiedzą; e-zdrowie; adaptacja IT do potrzeb organizacji; zarządzanie projektami informatycznymi; gospodarka elektroniczna i e-biznes; kreatywna organizacja i  społeczeństwo informacyjne.

Dodatkowe

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3