mgr Marcin Pałys

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 116
40-228 Katowice śląskie

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym: 

Każdy piątek godz. 09:50 - 11:30

Kontakt mailowy: marcin.palys@ue.katowice.pl

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Mgr Marcin Pałys prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • "Technologie informatyczne",
 • "Systemy informatyczne w transporcie I logistyce"
 • "Systemy informatyczne w podmiotach TSL"
 • "Systemy informacji logistycznej"
 • "Integracja systemów informatycznych"
 • "Informatyka w logistyce"

Publikacje

Publikacje: 

 1. M. Pałys, A. Pałys (2021)„Ocena potencjału dla robotyzacji procesów księgowych w Polsce na przykładzie wybranych procesów podatkowych” w Wschodnie Forum Nauki TOM II, SERIA 1, ISBN 978-83-65172-56-3 Wydawnictwo Episteme Lublin.
 2. M. Pałys, A. Białowąs (2020) „Znaczenie Networkingu w Biznesie”  BALANCE 4AUDYT Sp. Z.o.o Poznań Bussiness Summit, Poznań.

Czynny udział w konferencjach: 

 1. (2021) International Conference on Economics, Business, Tourism & Social Sciences (ICEBTS-2021) - artykuł: Link between Adopting CSR Strategies and Creating Social Innovation in SME Sector. 
 2. (2020) Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja dla doktorantów i młodych naukowców „Wschodnie Forum Nauki” - Referat: „Ocena potencjału dla robotyzacji procesów księgowych w Polsce na przykładzie wybranych procesów podatkowych” Lublin
 3.  (2019) Ogólnopolska konferencja naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań Bussines Summit,  artykuł pt. „Networking w małych i średnich przedsiębiorstwach”.
 4. (2017 – 2018) - Ogólnopolska konferencja naukowa „Młodzi dla bezpieczeństwa”, Referaty:  „Znaczenie porozumień handlowych dla bezpieczeństwa ekonomicznego we współczesnej gospodarce na wybranych przykładach” oraz „Ryzyko związane z wystąpieniem z Unii Europejskiej na przykładzie Brexit”.